15 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28736

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNK KOMTESNN OLUUMU

VE GREVLERNE DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Kiisel Koruyucu Donanm Ynetmelii hkmlerinin uygulanmas konusunda teknik komite oluturulmas ve bu komitenin alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna dayanlarak 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kiisel Koruyucu Donanm Ynetmelii kapsamnda yer alan kiisel koruyucu donanmlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karlalabilecek sorunlarn zmlenmesi iin ilgili kamu kurum ve kurulularndan ve kiisel koruyucu donanmlarn sanayi temsilcilerinden oluan Kiisel Koruyucu Donanmlar Teknik Komitesinin (KKDTEK) grevlendirilmesi ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 12 nci ve 34 nc maddelerine, 4703 sayl Kanuna ve Kiisel Koruyucu Donanm Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

KKDTEK Oluumu, Grevleri, alma Usul ve Esaslar

KKDTEK oluumu

MADDE 4 (1) KKDTEK aadaki yelerden oluur:

a) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Sal ve Gvenlii Genel Mdrln temsilen en az drt ye,

b) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Tefti Kurulunu temsilen bir ye,

c) Ekonomi Bakanln temsilen bir ye,

) Gmrk ve Ticaret Bakanl, Gmrkler Genel Mdrln temsilen bir ye,

d) sal ve gvenlii ve/veya kiisel koruyucu donanm ile ilgili faaliyet gsteren sivil toplum kurulularn temsil etmek zere Bakanlka seilecek en az iki ye,

e) Onaylanm kurulular temsilen bu kurulular arasndan Bakanlka seilecek bir ye,

f) Kiisel koruyucu donanm ithal eden ve reten firmalar arasndan Bakanlka seilecek en az iki ye,

g) Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonunu temsilen bir ye,

) Trk Standardlar Enstitsn temsilen bir ye,

h) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunu temsilen bir ye,

) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir ye.

(2) Komite yeleri, Bakanln istei zerine 2 yl iin ilgili kurulular tarafndan belirlenir. Bir kuruluu temsil eden yenin ilgili kurulua deitirilmesi halinde Bakanla bilgi verilir. Yeni ye kalan sreyi tamamlayana kadar grev yapar. Komite toplantlarna yelerin srekli olarak katlmalar esastr.

KKDTEKin alma usul ve esaslar

MADDE 5 (1) KKDTEK alma esaslar aada belirtilmitir:

a) Komite, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sal ve Gvenlii Genel Mdr Bakanlnda toplanr.

b) Komite, komite bakannn toplant gndemini ieren yazl daveti ile en az ye tam saysnn te ikisi ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

c) Bakan vekili, Bakann olmad durumlarda komiteye Bakanlk etmek zere, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl yeleri arasndan Bakan tarafndan seilir.

) Komitenin sekretarya hizmetleri, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sal ve Gvenlii Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

d) Toplantlar, komite tarafndan belirlenen periyodik bir takvim uyarnca ylda en az iki kez gerekletirilir.

e) Her toplant sonrasnda alnan kararlarn yer ald karar defteri sayfas yelerce imzalanarak onaylanr.

f) Komitece gerek grld hallerde, konu ile ilgisi bulunan dier kurum ve kurululardan temsilciler gzlemci olarak davet edilebilir.

g) Komite, sektr ve ilgili ynetmelikler temelinde alt alma gruplar oluturabilir.

KKDTEKin grevleri

MADDE 6 (1) Komitenin grevleri aada belirtilmitir.

a) Kiisel Koruyucu Donanmlar Ynetmelii kapsamnda yer alan kiisel koruyucu donanmlar imal, ithal veya ihra eden sektr ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

b) Ynetmeliin temel gerekleri kapsamndaki mevzuata ilikin olarak yetkili ve uygulayc kurululardan bilgi akn salamak,

c) Sektrde faaliyet gsteren iletmelerin teknik mevzuata uyum dzeyini belirlemek ve gelitirmek,

) Teknik dzenlemeler hakknda geribildirim alnmasn salamak,

d) Uygunluk deerlendirme kuruluu, onaylanm kurulular veya sektrden gelen gr ve teklifleri deerlendirmek,

e) AB Komisyonu ve dier uluslararas kurulular tarafndan dzenlenecek toplantlara katlm salamak iin toplantlarla ilgili bilgi alveriini salamak,

f) Ynetmeliin temel gerekleri alanndaki ve Ynetmelii balayc nitelikteki mevzuatta yaplacak deiiklikleri takip ederek kiisel koruyucu donanmlar ile ilgili hazrlanacak yeni mevzuat taslaklar hakknda gr ve nerilerini yetkili kurulua/kurululara bildirmek,

g) Kiisel Koruyucu Donanmlar sektrnde karlalan sorunlar tespit etmek, zm konusunda nerilerde bulunmak,

) Sektrn ihtiyacna ynelik olarak ncelikli alma alanlarn belirleyerek ibirlii yapmak, proje gelitirmek ve ortak faaliyetler yrtmek.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

KKDTEK kararlarnn deerlendirilmesi

MADDE 7 (1) Komite kararlar tavsiye niteliinde olup, alnan kararlar yetkili kurulu/kurulular tarafndan deerlendirilerek sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.