15 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28736

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KORUNMASI GEREKL TAINIR KLTR VE TABAT VARLIKLARININ

TASNF, TESCL VE MZELERE ALINMALARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korunmas Gerekli Tanr Kltr ve Tabiat Varlklarnn Tasnifi, Tescili ve Mzelere Alnmalar Hakknda Ynetmeliin 10 uncu maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun 4 nc maddesine gre Bakanla bildirilen korunmas gerekli tanr kltr ve tabiat varlklar ile ayn Kanunun 26 nc maddesi kapsamnda faaliyette bulunan tanr kltr ve tabiat varl koleksiyoncular veya zel mzeler tarafndan ilgili mzelere getirilen tanr kltr ve tabiat varlklarndan deerlendirme komisyonu tarafndan mzeye alnmasna gerek duyulmayanlar, envanter bilgileri kartlarak mze emanetinde alkonulur. Talepte bulunulmas halinde bu ekilde belgelendirilen tanr kltr ve tabiat varlklarnn Bakanlk denetimindeki zel mze veya koleksiyoncularn envanterlerine kaydedilmelerine izin verilir. Bir yl ierisinde zel mzelere veya koleksiyonculara devri gereklemeyen bu tr tanr kltr ve tabiat varlklar durumlarna uygun olarak mzelerde kayt altna alnr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/4/2009

27206

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/1/2011

28178