15 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28736

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               14 Ağustos 2013

         69471265-305-7230

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Selanik Atatürk Evi’nin açılışını yapmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    14 Ağustos 2013

       68244839-140.03-229-513

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7230 sayılı yazınız.

             Selanik Atatürk Evi’nin açılışını yapmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI