15 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28736

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               14 Ağustos 2013

         69471265-305-7229

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    14 Ağustos 2013

       68244839-140.03-228-512

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7229 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI