13 Ağustos 2013 Tarihli ve 28734 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2013/4768   Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/131, K: 2013/22 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/116, K: 2013/32 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri