7 Ağustos 2013 Tarihli ve 28731 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/14)

—  Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7051) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/20)

—  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)

—  657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri