6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

LMANLAR YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayl Resm Gazetede yaymlanan Limanlar Ynetmeliinin 14 nc maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) anakkale Liman Bakanl liman idari sahasndaki (1) nolu demirleme sahasna ve Kocaeli Liman Bakanl idari sahasndaki tm demirleme sahalarna demirleyecek veya ayrlacak 1000 GT ve zerindeki Trk Bayrakl gemi ve deniz aralar ile 500 GT ve zerindeki yabanc bayrakl gemi ve deniz aralar klavuz kaptan almak zorundadr. Anlan liman idari sahalarndaki dier demirleme sahalarna demirleyecek ya da ayrlacak gemi ve deniz aralar bu hkmden muaftr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(3) Uygun ky tesisi olmamas ya da ky tesisinin yanamaya msait olmamas nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz aralarnn yolcu ve personeli, snr giri ve k ilemleri yaptrlmas, ilgili dier mevzuat hkmlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyetine ilikin tedbirlerin alnmas ve tm sorumluluun gemi kaptanna ait olmas kaydyla; Trk Bayrakl yolcu motoru veya gezinti (tenezzh) gemisi ile darenin izni ve liman bakanlnn bilgisi dhilinde ky tesislerine kabilir ve ayn artlar gzetilerek gemiye geri dnleri salanabilir. Ancak ilgili liman bakanl idari sahas ierisinde yolcu tahmil/tahliyesinde kullanlabilecek, seyir, can, mal, evre gvenlii ve emniyeti ynnden yeterli nitelik ve sayda deniz aracnn bulunmamas halinde; tahmil/tahliye esnasnda yolcularn gvenliine ilikin her trl sorumluluun gemi kaptanna ait olduuna ilikin dareye yazl taahhtte bulunulmas, geminin sigortasnn bu tahmil ve tahliyeyi kapsadna ilikin belgenin dareye sunulmas ve gemi ilgililerince tm nlemlerin alnmas kaydyla, ilgili liman bakanlnn denetiminde, yolcularn ve gemi personelinin tahmil/tahliyesinin, geminin botlar ile yaplmasna darece izin verilebilir.

(4) Yolcu gemileri hari deniz turizmi aralar nc fkra hkmnden muaftr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Kocaeli Liman Bakanlna zel hkmler

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin ek-1inde yer alan;

a) stanbul Liman Bakanl balkl 1 inci maddesinin (B) blmne aadaki (f) bendi eklenmi,

b) zmit (Kocaeli) Liman Bakanl balkl 2 nci maddesinin bal ile (A) blmnde yer alan zmit (Kocaeli) Liman Bakanl ifadeleri Kocaeli Liman Bakanl olarak deitirilmi,

c) Tekirda Liman Bakanl balkl 7 nci maddesinin (A) blm aadaki ekilde deitirilmi, (B) blmne aadaki (e) bendi eklenmi,

) Mersin Liman Bakanl balkl 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmi,

d) Ceyhan Liman Bakanl balkl 16 nc maddesinin bal ile (A) blmnde yer alan Ceyhan Liman Bakanl ifadeleri Bota Liman Bakanl olarak deitirilmi,

e) anakkale Liman Bakanl balkl 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmi,

f) Bandrma Liman Bakanl balkl 22 nci maddesinin (A) blm aadaki ekilde deitirilmi,

g) Gelibolu Liman Bakanl balkl 26 nc maddesi yrrlkten kaldrlm,

) Marmara Adas Liman Bakanl balkl 30 uncu maddesinin (A) blm aadaki ekilde deitirilmi,

h) zmir Liman Bakanl balkl 32 nci maddesinin (B) blm aadaki ekilde deitirilmi,

) Antalya Liman Bakanl balkl 45 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmi,

i) Rize Liman Bakanl balkl 65 inci maddesinin (B) blmnn (a) bendi ile (C) blm aadaki ekilde deitirilmitir.

1) STANBUL LMAN BAKANLII

B) Demirleme sahalar

f) Yakt ve su parlar iin 7 nolu bekleme/demirleme sahas: A ve B blgeleri demirleme sahalar ierisinde ve aadaki koordinatlarn oluturduu 7 nolu deniz alan, yakt ve su barlar iin tahsis edilmi bekleme ve demir alandr.

1) 40 59' 13" K 028 55' 27" D

2) 40 59' 02" K 028 55' 27" D

3) 40 59' 33" K 028 57' 12" D

4) 40 59' 25" K 028 57' 29" D

5) 40 59' 43" K 028 57' 29" D

7) TEKRDA LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Tekirda Liman Bakanlnn liman idari sahas aadaki koordinatlarn oluturduu hattn iinde kalan deniz ve ky alandr.

a) 41 01 57" K 028 00 33" D (Tekirda-stanbul l Snr)

b) 40 43 30" K 028 00 33" D

c) 40 42 00" K 027 37 24" D

d) 40 38 40" K 027 27 00" D

e) 40 38 06" K 027 27 00" D

f) 40 28 48" K 026 58 12" D

g) 40 33 00" K 026 58 12" D

B) Demirleme sahalar

e) 6 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 37 33" K 027 10 00" D

2) 40 36 27" K 027 10 00" D

3) 40 32 39" K 027 00 00" D

4) 40 33 24" K 026 59 48" D

15) MERSN LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Mersin Liman Bakanlnn liman idari sahas, aadaki (a) koordinatndan hakiki Gney (180) istikametine izilen hat ile (b) koordinatndan hakiki Gney (180) istikametine izilen hat arasnda kalan ve bitiik Trk Karasular ile snrlanan deniz ve ky alandr.

a) 36 26' 18" K 034 07' 06" D (Akyar Burnu)

b) 36 41' 30" K 035 03' 00" D

B) Demirleme sahalar

a) 1 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 46' 42" K 034 38' 00" D

2) 36 46' 18" K 034 37' 15" D

3) 36 41' 00" K 034 35' 10" D

4) 36 41' 00" K 034 40' 00" D

5) 36 45' 20" K 034 40' 00" D

b) 2 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 45' 00" K 034 41' 00" D

2) 36 41' 00" K 034 41' 00" D

3) 36 41' 00" K 034 45' 00" D

4) 36 45' 00" K 034 45' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler, askeri gemiler ve karantina demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 43' 00" K 034 47' 00" D

2) 36 40' 00" K 034 47' 00" D

3) 36 40' 00" K 034 50' 00" D

4) 36 43' 00" K 034 50' 00" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yerleri

1) 36 46' 30" K 034 39' 27" D

2) 36 45'18" K 034 41' 00" D

20) ANAKKALE LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

anakkale Liman Bakanlnn liman idari sahas, (a), (b), (c) ve (d) koordinatlarn birletiren hat ile (e), (f), (g), (h), (), (j) ve (k) koordinatlarn birletiren hattn arasnda kalan deniz ve ky alandr.

a) 40 33 00" K 026 58 12" D

b) 40 28 48" K 026 58 12" D

c) 40 27 42" K 026 55 00" D

d) 40 24 24" K 026 55 00" D

e) 39 50 27" K 026 08 15" D (Kum Burnu)

f) 39 56 21" K 026 04 48" D (Tavan Adas Palamut Burnu)

g) 39 56 27" K 026 03 39" D (Tavan Adas Kuzeybats)

h) 40 13 00" K 026 10 30" D

) 40 23 00" K 026 00 00" D

j) 40 34 42" K 026 40 00" D

k) 40 38 36" K 026 43 33" D

B) Demirleme sahalar

a) 1 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 00',90 K 026 15',10 D

2) 40 01',70 K 026 17',40 D

3) 40 03',07 K 026 18',95 D

4) 40 02',55 K 026 19',80 D

5) 40 01',40 K 026 18',75 D

6) 40 00',30 K 026 15',20 D

b) 2 nolu demirleme sahas: Ksa sre demirde kalacak gemiler, yakt ikmali yapacak gemiler ve atk verecek gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 39 51' 30" K 026 08' 00" D

2) 39 52' 24" K 026 08' 00" D

3) 39 52' 24" K 026 07' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahas: anakkalede bulunan ky tesislerine gelen gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 39 54' 18" K 026 08' 54" D

2) 39 53' 12" K 026 09' 18" D

3) 39 53' 12" K 026 08' 06" D

4) 39 54' 18" K 026 08' 15" D

) 4 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 23 48" K 026 39 15" D

2) 40 24 12" K 026 39 51" D

3) 40 23 30" K 026 39 15" D

4) 40 23 57" K 026 39 51" D

d) 5 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 23 48" K 026 38 39" D

2) 40 23 48" K 026 39 15" D

3) 40 23 30" K 026 38 39" D

4) 40 23 30" K 026 39 15" D

e) 6 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 32 48" K 026 56 00" D

2) 40 31 24" K 026 56 30" D

3) 40 30 00" K 026 53 00" D

4) 40 31 18" K 026 52 24" D

f) 7 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 28 30" K 026 44 15" D

2) 40 27 21" K 026 46 00" D

3) 40 29 03" K 026 50 30" D

4) 40 30 15" K 026 49 51" D

g) 8 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler ile yakt ikmali yapacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 26 42" K 026 52 42" D

2) 40 24 48" K 026 52 42" D

3) 40 24 42" K 026 51 18" D

4) 40 26 18" K 026 51 18" D

) 9 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 40 25 48" K 026 49 36" D

2) 40 24 36" K 026 49 36" D

3) 40 24 42" K 026 51 18" D

4) 40 26 18" K 026 51 18" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yeri

8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk Boazlar Deniz Trafik Dzeni Tznn 45 inci maddesinde belirtilen klavuz kaptan alma ve brakma yerleri kullanlr. Bu koordinatlara ilave olarak; 40 24' 00" K - 026 40' 00" D noktas kullanlr.

22) BANDIRMA LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Bandrma Liman Bakanlnn liman idari sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu hattn iinde kalan deniz ve ky alandr.

a) 40 23' 48" K 028 30' 48" D

b) 40 28' 00" K 028 27' 00" D

c) 40 43' 30" K 028 27' 00" D

d) 40 43' 30" K 028 00 33" D

e) 40 31' 36" K 027 46' 36" D (Turanky Burnu)

30) MARMARA ADASI LMAN BAKANLII

A) Liman dari Saha Snr

Marmara Adas Liman Bakanl liman idari sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu hattn iinde kalan deniz ve ky alandr.

a) 40 31' 36" N 027 46' 36" E (Turanky Burnu)

b) 40 43' 30" N 028 00 33" E

c) 40 38' 40" N 027 27' 00" E

d) 40 26' 45" N 027 27' 00" E

e) 40 24' 00" N 027 39' 30" E

f) 40 28' 12" N 027 42' 00" E (Narlky dahil)

32-ZMR LMAN BAKANLII

B) Demirleme sahalar

a) 1 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler iin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 38 25 49" K 027 05 43" D

2) 38 25 55" K 027 06 10" D

3) 38 25 08" K 027 05 32" D

4) 38 25 15" K 027 05 54" D

b) 2 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 38 25 55" K 027 06 10" D

2) 38 26' 07" K 027 06' 45" D

3) 38 25' 12" K 027 07' 24" D

4) 38 24' 19" K 027 05' 18" D

5) 38 25' 08" K 027 05' 32" D

6) 38 25' 15" K 027 05' 54" D

c) 3 nolu demirleme sahas: Nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alanlardr.

1) 38 24' 24" K 026 50' 09" D

2) 38 23' 03" K 026 51' 27" D

3) 38 23' 33" K 026 52' 48" D

4) 38 24' 48" K 026 51' 24" D

) 4 nolu demirleme sahas: Nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alanlardr.

1) 38 24' 18" K 026 48' 18" D

2) 38 23 12" K 026 49 30" D

3) 38 23 21" K 026 50 39" D

4) 38 24 30" K 026 49 27" D

45) ANTALYA LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Antalya Liman Bakanlnn liman idari sahas, aadaki (a) ve (b) koordinatlarn birletiren hat ve devamnda (b) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat ile (c) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat arasnda kalan ve bitiik Trk Karasular ile snrlanan deniz ve ky alandr.

a) 36 42' 36" K 030 34' 24" D (Azmak Burnu)

b) 36 42' 15" K 030 40' 00" D

c) 36 49' 48"K 031 10' 24" D (Kpray)

B) Demirleme sahalar

a) 1 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 50' 00" K 030 38' 00" D

2) 36 49' 30" K 030 37' 02" D

3) 36 48' 42" K 030 36' 30" D

4) 36 48' 21" K 030 36' 53" D

5) 36 48' 42" K 030 38' 00" D

b) 2 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan ve uzun sre demirde kalacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 52' 42" K 030 41' 06" D

2) 36 52' 42" K 030 42' 00" D

3) 36 51' 48" K 030 42' 36" D

4) 36 51' 48" K 030 41' 06" D

c) 3 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 47' 00" K 030 35' 00" D

2) 36 47' 36" K 030 35' 18" D

3) 36 47' 36" K 030 36' 42" D

4) 36 47' 00" K 030 36' 42" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yeri

1) 36 50' 28" K 030 37' 20" D

2) 3648' 02,5" K 030 36' 44" D

65) RZE LMAN BAKANLII

B) Demirleme sahalar

a) 1 nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan 5000 GTdan kk gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 41 02' 15" K 040 32' 12" D

2) 41 02' 30" K 040 32' 00" D

3) 41 02' 30" K 040 33' 00" D

4) 41 02' 15" K 040 33' 00" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yeri

41 02' 42" K 040 31' 48" D

41 05' 12" K 040 41'12" D

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-1e aadaki 69 uncu madde olarak Karata Liman Bakanl ve 70 inci madde olarak Manavgat Liman Bakanl eklenmitir.

69) KARATA LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Karata Liman Bakanlnn liman idari sahas, aadaki (a) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarn birletiren ve devamnda (c) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat arasnda kalan ve bitiik Trk Karasular ile snrlanan deniz ve ky alandr.

a) 36 41 30" K 035 03 00" D

b) 36 34 03" K 035 33 24" D

c) 36 25 15" K 035 35 57" D

B) Demirleme sahalar

a) (1) nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 32' 30" K 035 26' 00" D

2) 36 30' 51" K 035 26' 00" D

3) 36 30' 51" K 035 27' 30" D

4) 36 32' 00" K 035 27' 30" D

b) (2) nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemiler ile gazdan arndrma ilemi yapacak gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 30' 51" K 035 27' 30" D

2) 36 32' 00" K 035 27' 30" D

3) 36 32' 00" K 035 29' 00" D

4) 36 30' 51" K 035 29' 00" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yeri

1) 36 32' 30" K 035 26' 00" D

70) MANAVGAT LMAN BAKANLII

A) Liman idari saha snr

Manavgat Liman Bakanlnn liman idari sahas, aadaki (a) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat ile (b) koordinatndan hakiki gney (180) istikametine izilen hat arasnda kalan ve bitiik Trk Karasular ile snrlanan deniz ve ky alandr.

a) 36 49' 48" K 031 10' 24" D (Kpray)

b) 36 40' 00" K 031 38' 42" D (Alara ay)

B) Demirleme sahalar

a) (1) nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tamayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahas, aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 44' 51" K 031 24' 50" D

2) 36 44' 06" K 031 27' 50" D

3) 36 43' 06" K 031 27' 30" D

4) 36 43' 45" K 031 24' 30" D

b) (2) nolu demirleme sahas: Tehlikeli madde tayan gemiler, nkleer gle alan askeri gemiler ve karantina altna alnacak gemilerin demirleme sahas aadaki koordinatlarn oluturduu deniz alandr.

1) 36 48' 13" K 031 16' 00" D

2) 36 47' 14" K 031 20' 00" D

3) 36 45' 00" K 031 19' 00" D

4) 36 45' 30" K 031 15' 15" D

C) Klavuz kaptan alma ve brakma yeri

1) 36 41' 30" K 031 29' 30" D

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin ek-2sinde yer alan Antalya Liman Bakanl haritas, Bandrma Liman Bakanl haritas, anakkale Liman Bakanl haritas, stanbul Liman Bakanl haritas, zmir Liman Bakanl haritas, Marmara Adas Liman Bakanl haritas, Mersin Liman Bakanl haritas, Rize Liman Bakanl haritas, Tekirda Liman Bakanl haritas ekteki ekilde deitirilmi; Ceyhan Liman Bakanl ile zmit (Kocaeli) Liman Bakanl haritalar, Bota Liman Bakanl haritas ve Kocaeli Liman Bakanl haritas olarak ekteki ekilde deitirilmi; ayn eke ekteki Karata Liman Bakanl haritas ile Manavgat Liman Bakanl haritas eklenmi; Gelibolu Liman Bakanl haritas yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ek-3nde yer alan zmir Krfezi Trafik Ayrm Dzeni balkl 3 nc maddesinin () bendi aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki (d) bendi eklenmitir.

) Klavuz alma/brakma noktalar;

zmir krfezi mecburi klavuz alma mevkii aada belirtilen noktadr.

(44) 38 26 16" K 027 06 51" D

zmir krfezi ihtiyari klavuz alma sahas, aada belirtilen nokta merkez olmak zere yarm deniz mili apnda deniz alandr.

(45) 38 24 30" K 026 57 06" D (WGS 84)

d) Trafik eridi ayrm hatt olmayan (27) ve (38) noktalar arasnda kalan alanda ift ynl rotasyona (Uluslararas Denizde atmay nleme Tz Kural - 9) uyulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin ek-4nde yer alan zmir Krfezi Trafik Ayrm Dzeni ve Pilot Mevkileri haritas ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/10/2012

28453

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

27/2/2013

28572

2-

28/4/2013

28631

 

Ynetmeliin Ekleri Limanlar