6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SUBAY SCL YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayl Resm Gazetede yaymlanan Subay Sicil Ynetmeliinin 98 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yurt d srekli grev haricinde yurt dna gnderilenlerin kta zlk dosyalar ve ikinci sicil stnde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyas, yurt iindeki atamal olduu birlik veya kurumlardaki sicil stleri tarafndan muhafaza edilir. Sicil belgesinin dzenlenmesi, bu Ynetmeliin 24 ve 102 nci maddelerine gre yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 6 Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden nce stat deitirerek astsubayla, mteakiben subayla nasbedilenlerden bu tarihte halen grevde olanlarn, uzman jandarma statsndeki son derece ve kademeleri ile renim durumlarna gre 3466 sayl Uzman Jandarma Kanununun geici 6 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtildii ekilde 926 sayl Kanuna ekli IX Sayl Cetvele intibaklar yaplr. Personelin bu ekilde bulunan derece ve kademeleri, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu hkmleri dorultusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir.

Stat deitirerek astsubayla, mteakiben subayla geirilen uzman jandarmalarn bu madde hkmlerine gre yaplan intibaklarla st derecenin birinci kademesine ykseltilmesi iin terfi etmeleri beklenmez. Bu ekilde yaplan derece ilerlemesi ile st rtbe maan alm olmak, st rtbeye terfi etmeyi gerektirmez.

Bu maddede belirtilen hususlar ile onay ilemleri kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanl Personel Bakanlklar tarafndan yrtlr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Milli Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.