6 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                 5 Ağustos 2013

         69471265-305-7033

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Ağustos 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      5 Ağustos 2013

       68244839-140.03-224-504

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7033 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI