6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Trkiye Bankalar Birliinden:

TRKYE BANKALAR BRL RSK MERKEZ YELERNN

MTERLERNN RSK MERKEZ NEZDNDEK BLGLERNN

KENDLERNE YA DA ONAY VERMELER KOULUYLA

BELRLEDKLER TZEL KLERE VERLMESNE

LKN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR

YNETMELK

MADDE 1 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin Mterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Kouluyla Belirledikleri Tzel Kiilere Verilmesine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelikin ad Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin Mterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Kouluyla Belirledikleri Gerek veya Tzel Kiilere verilmesine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmeliin amac, Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin mterilerinin Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi nezdindeki bilgilerinin, kendilerine ya da onay vermeleri kouluyla belirledikleri gerek veya tzel kiilere verilmesini teminen bavuru ve onay verme srecine ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesinde ngrlen; kredi kurulular ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulularn mterilerinin risk bilgilerini toplamak ve sz konusu bilgileri bu kurulular ile gerek veya tzel kiilerin kendileriyle ya da onay vermeleri kouluyla gerek veya tzel kiiler ile de paylalmasn salamak zere Trkiye Bankalar Birlii nezdinde kurulan, ayr bir tzel kiilii bulunmayan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezini,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin bal Mterilerin onay vermesi kouluyla Risk Merkezi nezdindeki bilgilerinin belirledikleri gerek kiilere veya zel hukuk tzel kiilerine verilmesi eklinde ve birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Gerek veya tzel kii mterinin, Risk Merkezi raporunu gerek kii veya zel hukuk tzel kiisine verilmesini talep etmesi durumunda Risk Merkezinin internet sitesinde rnei verilen Risk Merkezi raporunun nc kiilere verilmesine ilikin bavurusu ve onay belgesinin dzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Gerek veya tzel kii mterinin Risk Merkezi raporunun gerek kii veya zel hukuk tzel kiisine verilmesine ilikin bavuru, bu Ynetmeliin bavuruya ilikin maddeleri hkmlerine tabidir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Raporun bavuru sahibine veya muvafakat verdii gerek veya tzel kiiye teslimi, bu Ynetmelikte belirtilen teslim yntemleri ve Risk Merkezi Ynetimi tarafndan belirlenen, yeler araclyla teslim yntemi dahil dier teslim yntemleri kullanlmak suretiyle gerekletirilir. Bavuru sahibi bavurusunda Ynetmelikte belirtilen veya Risk Merkezi Ynetimi tarafndan belirlenen yntemlerden birini semek zorundadr. Bavuru sahibi bu yntemler dnda bir yntemle Risk Merkezi raporunun teslim edilmesini isteyemez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bavuru sahibi, Risk Merkezi raporunun yazl metin halinde kendisine veya muvafakat verdii gerek veya tzel kiiye elden teslim edilmesini talep etmi ise; Risk Merkezi raporu, mcbir sebepler hari, bavurunun Risk Merkezine ulat tarihi takip eden en ge otuz gn iinde hazrlanr ve teslim edilir.

(2) Teslim srasnda bavuru sahibi gerek kii ise kendisinin, tzel kii ise yetkililerinin, rapor muvafakata istinaden gerek kiiye teslim edilecek ise gerek kiinin, tzel kiiye teslim edilecek ise bu tzel kiinin yetkililerinin, kimlik tespiti yaplr. Beyan edilen kimlik bilgilerinin doruluu; asln ibraz ettii/ettikleri; Trk uyruklular iin T.C. nfus czdan, T.C. src belgesi veya pasaporttan herhangi biri ile, Trk uyruklu olmayanlar iin pasaport ile teyit edilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bavuru sahibi, Risk Merkezi raporunun yazl metin halinde ve bavuru formunda belirtmi olduu kendisinin veya muvafakat verdii gerek veya tzel kiinin ak adresine posta yoluyla gnderilmesini talep etmi ise; Risk Merkezi raporu, mcbir sebepler hari, bavurunun Risk Merkezine ulat tarihi takip eden en ge otuz gn iinde hazrlanr ve Risk Merkezince postaya verilir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Bankalar Birlii yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/4/2012

28260

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/12/2012

28502