6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Trkiye Bankalar Birliinden:

TRKYE BANKALAR BRL RSK MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

h) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesinde ngrlen; kredi kurulular ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulularn mterilerinin risk bilgilerini toplamak ve sz konusu bilgileri bu kurulular ile gerek veya tzel kiilerin kendileriyle ya da onay vermeleri kouluyla gerek veya tzel kiiler ile de paylalmasn salamak zere Trkiye Bankalar Birlii nezdinde kurulan, ayr bir tzel kiilii bulunmayan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (n) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Gerek ya da tzel kiilerin gerekesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi iin yazl talepte bulunmalar ya da kredi kurulular ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulular dndaki bir gerek veya tzel kiiye bu nitelikteki bilgilerin verilmesi iin onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgileri talepte bulunan tarafa karlanacak belli bir cret karlnda vermek,

n) Risk merkezi raporunun, 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bankalar Birlii Risk Merkezi yelerinin Mterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Kouluyla Belirledikleri Gerek veya Tzel Kiilere Verilmesine likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelikte belirtilen teslim yntemlerine ilave olarak yeler araclyla teslimi dahil, dier teslim yntemlerine ilikin esas ve usulleri belirlemek,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Gerek veya tzel kiilerin kendilerine ait bilgilerin kendilerine ya da onay vermeleri kouluyla belirledikleri gerek veya tzel kiilere verilmesini teminen bavuru ve onay verme srecine ilikin esas ve usuller ayr bir ynetmelik ile dzenlenir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Bankalar Birlii yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/4/2012

28260

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/12/2012

28502