6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Boru Hatlar ile Petrol Tama A..den:

BORU HATLARI LE PETROL TAIMA A.. MAL VE HZMET ALIMI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASI

HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayl Resm Gazetede yaymlanan Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. Mal ve Hizmet Alm Ynetmeliinin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Her yl Kamu hale Kurumunca duyurulan, parasal limitleri tablosunda, parasal bedeli, Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendindeki dorudan temin alm limitini gemeyen mal ve hizmet almlar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) ereve anlamalar birden fazla firma ile de yaplabilir. Bu tr almlar iin ihtiyacn teknik ayrntlar ve artlarn gsteren teknik artnameler hazrlanarak ihale dokmanna dahil edilir. Birim fiyatlar zerinden yaplan deerlendirme sonucunda teklifleri geerli kabul edilen isteklilerden en avantajl birinci teklif sahibi ile en avantajl ikinci ve nc teklif sahipleri ile anlama yaplabilir. in durumuna gre daha fazla firma ile de anlama yaplabilir. Ka firma ile ereve anlama yaplaca idari artnamede belirtilir. ereve anlamalar yapldktan sonra, ihtiyacn ortaya kmas durumunda, en avantajl birinci teklif sahibi firmaya bildirimde bulunulur. Bildirimler anlamada belirtilen sreler iinde posta, faks veya elektronik posta ile yaplr. Bildirim yapld halde, mal ve hizmeti temin edemeyeceini beyan eden firmadan, gerekesi yazl olarak alnr. Mcbir sebep halleri hari mal ve hizmet almn yerine getirmeyen firma hakknda 4734 sayl Kamu hale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun ilgili hkmleri uygulanr. Birinci en avantajl firmann mal ve hizmeti salayamamas durumunda nce ikinci en avantajl firmaya dnlr, bu firmann da mcbir sebep halleri hari mal ve hizmet almn yerine getirmemesi durumunda firma hakknda 4734 ve 4735 sayl kanunlarn ilgili hkmleri uygulanarak nc en avantajl firmadan alm yaplabilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/3/2013

28594