6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

OKUL SERVS ARALARI HZMET YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okul Servis Aralar Hizmet Ynetmeliinin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanlarak karlm olup; kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce renci tamak iin kullanlacak okul servis aralarn, tamaclar ve bu tama ilerinde alanlar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (), (e) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

) Okul Servis Arac: Genel olarak okul ncesi eitim, ilkretim ve ortaretim rencileri ile rehber personelin tanmalarnda kullanlan ve bu Ynetmelikle belirlenen artlar haiz ticari tescilli yolcu tamaya mahsus tat,

e) zel zin Belgesi: 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Ynetmelii ve bu Ynetmelik ile l-ile trafik komisyonu kararlarna uygunluu anlalan okul servis aralarna bykehirlerde ilgili bykehir belediyeleri, dier yerlerde ise ilgili belediyeler tarafndan verilen ve okul servis aracnn ilgili bykehir belediyesi/belediye snrlar iinde izleyecei gzergah ile iletenini, ofrn, rehber personelini, tatn plakasn, cinsini, tama snrn belirten belgeyi,

) Tama: Bir cret karlnda okul ncesi eitim, ilkretim ve ortaretim rencilerinin kamuya ak karayolunda otobs cinsi tatlarla evden okula, okuldan eve getirilip gtrlmesini,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki ikinci ve nc fkralar eklenmitir.

c) Tamann tamamnn veya bir ksmnn bir bykehir belediyesi/belediye snrlar ierisinde gereklemesi halinde; ehir iinde izlenecek gzergah iin ilgili bykehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 zel zin Belgesi almakla,

d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulular Kanununun 62 nci maddesi erevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,

(2) Belediye snrlar dna/dndan yaplan okul servis hizmetleri iin; tamacnn ayrca Bakanlka dzenlenen ve yaplacak tamann ehirler aras veya il ii olmasna bal olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olmas zorunludur.

(3) Birinci fkrann (d) ve (e) bentleri, rencilerin cretsiz tand zel eitim veya tamal eitim kapsamnda verilen okul servis hizmetleri iin uygulanmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan bete birinden ibaresi te birinden eklinde deitirilmi ve nc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Bu hakkn kullanlmas halinde; ilgililerine/yararlananlara kamu hizmetinin sunulmasnda ve okul alannn kullandrlmasnda farkl muamelede bulunulamaz.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/8/2007

26627

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

11/10/2008

27021

2-

17/9/2009

27352