30 Temmuz 2013 Tarihli ve 28723 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5129    Dünya Sağlık Örgütü 63 üncü Avrupa Bölge Komitesi Toplantısının Türkiye’de Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5131    2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

—  Çay Bahçesi Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/7/2013 tarihli ve 28723 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.