29 Temmuz 2013 Tarihli ve 28722 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri