28 Temmuz 2013 Tarihli ve 28721 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4911       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Topçam-Reşadiye Enerji İletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4914       Bingöl İli, Karlıova İlçesinde Tesis Edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4971       Samsun İli, İlkadım İlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4978       Edirne İli, Merkez İlçe, Menzilahir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4985       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kV Çorlu Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4986       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Mardin 2 TM İrtibat Hatları Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5061       Trabzon İli, Düzköy İlçesinde Tesis Edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5093       Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kV Denizli 1 Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5105       Karaman İli, Ermenek İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—    Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

—    Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—    Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—    Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLKE KARARI

—     Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu İlke Kararı (No: 47)

 

TEBLİĞLER

—    Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik ile İlgili Tebliğ (TS 12091) (No: MSG-MS-2013/19)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/36)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/37)

—    Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

—    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/47)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri