27 Temmuz 2013 Tarihli ve 28720 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5088        Üçüncü Türk-Yunan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2013/5110        2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4912        154 kV Balabanlı RES TM-Tegesan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4936        Ardahan İli, Merkez, Çıldır ve Hanak İlçelerinde Tesis Edilecek Köroğlu (Kotanlı) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4959        Giresun İli, Bulancak İlçesinde Tesis Edilecek Çiğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Geçici Kovanlık TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4977        Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tepebaşı, Eyüpoğlu ve Bey Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4982        Kastamonu İli, Seydiler İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5000        Kahramanmaraş İli, Merkez İlçe, Menderes Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5001        Ankara İli, Sincan İlçesi, Polatlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5023        Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tepebaşı ve Kozanlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5025        Trabzon İli, Çaykara İlçesinde Tesis Edilecek Olan Uzungöl I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5026        Balıkesir İli, Kepsut İlçesinde Tesis Edilecek Olan Poyraz Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5027        Aydın İli, Germencik ve İncirliova İlçelerinde Tesis Edilecek Olan Efe Jeotermal Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5028        Karabük İli, Eskipazar İlçesinde Tesis Edilecek İkiler Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5060        Trabzon İli, Arsin İlçesinde Tesis Edilecek Yanbolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5116        Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Göleti Sulaması İnşaatının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği

—    Genel Aydınlatma Yönetmeliği

—    6136 Sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silâhları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—    Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—    Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29)

—    Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/757, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1235, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1258, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1751, Başvuru Numaralı Kararı

—    Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/2428, Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri