24 Temmuz 2013 Tarihli ve 28717 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4924       Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4925       Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Eğitim Bilimleri Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar

2013/4929       Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mimarlık Fakültesinin Adının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2013/4934       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Isparta İli, Eğirdir İlçesinde Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2013/5002       Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

2013/5053       Denizli Belediyesi Tarafından Tesis Edilecek Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Adı Geçen Belediye Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5054       Uşak Merkez Dokuzsele Deresi Islah Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Uşak Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5055       İzmir İli, Seferihisar ve Urla İlçelerinde Tesis Edilecek Seferihisar Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5056       Ordu İli, Mesudiye İlçesinde Tesis Edilecek Murat Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5057       İzmir İli, Bergama İlçesinde Tesis Edilecek Bergama Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5059       İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Germiyan Rüzgâr Enerji Santrali ile Çeşme Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5062       Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5073       İpek Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İletişim Fakültesinin Adının Sinema Sanatları Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2013/5074       Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5075       Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5076       Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/5077       Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2013/5089       Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5090       Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/5091       Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/5095       Mardin İli, Merkez İlçe, Saraçoğlu ve Ensar Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5114       Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5118       İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

—  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

—  Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği

—  Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anka Teknoloji Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/15)

—  Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tarife

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/119 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/120 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/121 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/122 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/123 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/124 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/127 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/6/2013 Tarihli ve 5400 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 5433 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.