23 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28716

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/11)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’in 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin

Bitiş

Tarihi

5508

5509

5510

5511

(5509.52,5509.61, 5509.91, 5510.20 hariç)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Çin Halk

Cumhuriyeti

12.1.2009/27108

2009/1

12.1.2014

Endonezya

Hindistan

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

22.3.2009/27177

2009/8

22.3.2014

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

18.4.2009/27204

2009/12

18.4.2014

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)

Hindistan

18.4.2009/27204

2009/13

18.4.2014

Çin Tayvanı

Tayland

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan  iplik ve ipler

Malezya

18.6.2009/27262

2009/14

18.6.2014

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

18.6.2009/27262

2009/17

18.6.2014

3904.10.00.00.19

Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür

ABD

25.6.2009/27269

2009/18

25.6.2014

Almanya

İtalya

Romanya

(*)Dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önleme konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.