21 Temmuz 2013 Tarihli ve 28714 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5104     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/106 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/109 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/110 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/111 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/112 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/113 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/114 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/115 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/116 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri