20 Temmuz 2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1046  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5034  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2013/5048  1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin EROL’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/11)

 

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, İçişleri, Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Kadro Artırılmasına Dair Bir Adet Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

—   İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

—   Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)

—   Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

—   Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri