20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

KADRO ARTIRILMASI KARARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2013/464

             1 – Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 3’ten 4’e çıkarılması, 3046 sayılı Kanunun 16/i maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

19/7/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan