20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5048

1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca dövizle askerlik hizmeti yükümlüleri tarafından ödenmesi gereken döviz miktarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1890 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

8/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5048 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca dövizle askerlik hizmeti yükümlüleri tarafından ödenmesi gereken 10.000 Avro tutarındaki döviz miktarı 6.000 Avro olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.