20 Temmuz 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28713

TEBL

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

2013 YILI KURBAN HZMETLERNN UYGULANMASINA DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 2013 yl Kurban Bayram mnasebetiyle dini amala ve ibadet maksadyla kurban kesmek isteyen vatandalarn kurbanlarn din hkmlere, salk artlarna ve evre temizliine uygun olarak hayvana en az ac verecek ekilde bizzat kesmelerine veya veklet yoluyla kestirmelerine yardmc olunmas, kurban satlacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kiilerin eitilmesi ve bu konulara ilikin dier hususlarla ilgili tedbirlerin alnmas ile ilgili ilkelerin dzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayl Karar eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelik ile Bakanlklararas Kurban Hizmetleri Kurulunun 21/2/2013 tarihli ve BKHKK-2013/1 sayl Kararna dayanlarak karlmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Diyanet leri Bakanln,

b) Eylem Plan: Kurban hizmetleri, kurbanlk hayvan sat, kurban kesimi ve oluacak atklara ilikin mevcut durumun yanstld, belirtilen dnem iinde hedeflerin ve stratejilerin ortaya konulduu plan,

c) Karar: 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Karar,

) KKKS: Koyun Kei Kayt Sistemini,

d) Komisyon: llerde Vali veya grevlendirecei bir Vali Yardmcsnn, ilelerde Kaymakamn bakanlnda, Mftlk, Halk Sal Mdrl ve Toplum Sal Merkezi, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l/le Mdrl, evre ve ehircilik Bakanl l Mdrl, Orman ve Su leri Bakanl tara tekilat temsilcisi, belediye ve Trkiye Diyanet Vakf temsilcilerinden oluan il ve ilelerde bulunan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,

e) Kurul: Diyanet leri Bakanl, ileri Bakanl, Salk Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl ve Trkiye Diyanet Vakf temsilcilerinden oluturulan Bakanlklararas Kurban Hizmetleri Kurulunu,

f) Trkvet: Ynetmelikle oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd veri tabann,

g) Ynetim Plan: Oluacak kurban atnn miktar, toplanmas, tanmas, geri kazanlmas ve bertaraf edilmesine ilikin hususlar ieren plan,

) Ynetmelik: 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Kurban Hizmetleri Komisyonlarnn almalar

Komisyonlarn almalar

MADDE 4 (1) Komisyonlar tarafndan aadaki almalar yaplacaktr:

a) Karar, Ynetmelik ve bu Tebli hkmleri erevesinde 15 Ekim 2013 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayram mnasebetiyle gerekli tedbirler alnacak, kurban hizmetleri ile ilgili olarak bata belediyeler olmak zere btn komisyon yeleri ykmllklerini yerine getirme konusunda daha aktif olacaktr.

b) Kurban Bayramnda ibadet maksadyla kurban kesecek vatandalarmzn bu grevlerini ifa ederken kurbanlarn din hkmlere, salk artlarna ve evre temizliine uygun bir ekilde kesmelerine veya veklet yoluyla kestirmelerine yardmc olmak amacyla, hizmetlerde iyiletirme yaplacak, ehir dnda ihtiyac karlayacak sayda kurbanlk hayvan satlacak ve ehir iinde ve dnda, sat yerlerinde satlan tahmini hayvan saysna uygun yeterli miktarda kurban kesilecek yerleri tespit edeceklerdir. Vatandalarmzn kurbanlarn kesim yerlerinde kesmeleri iin kesim ilemini artracak tedbir ve tevikler alnacaktr.

c) Bykehirlerde kurban hizmetlerinin daha kolaylatrlabilmesi iin kurbanlk hayvan sat ve kesim meknlar birbirine yakn yerlerde olacak ekilde planlanacak, evresel riskleri en aza indirerek, varsa atk ynetimi planlanm alanlar seilecek, kesimlerde istenmeyen durumlar daha ok bykba hayvanlardan kaynaklandndan zellikle byk ehirlerde bykba hayvan kesimi konusunda daha duyarl olunacak, sat ve kesim yerlerine kolay ulamn salanmas iin yerel ynetimlerce tedbir alnacak, gerektiinde pazar yerlerinin, maliyeti dk basit dzeneklerle kurban kesim yeri haline dntrlmesine ynelik hazrlklar yaplmas iin yerel ynetimlerle sk ibirliine girilerek seyyar kesimhaneler kurulmak suretiyle evre kirliliini nleyici tedbirlerin alnmas salanacaktr.

) Kurbanlk hayvan sat yerleri, insan ve evre sal ve gvenlii ile hayvan refah gzetilerek etraf branda ile evrili, st kapal; yetitirici, satc, alc ve dier vatandalarn su, tuvalet, kapal oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyalarn karlayacak ekilde hazrlanmas salanacaktr.

d) Kurban kesim yerleri, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, klandrma ve havalandrmas bulunan, salk ve temizlik artlarna uygun mekanlardan seilecek, ayrca yetitirici, satc, alc, grevli personel, kasap, kasap yardmcs ve dier vatandalarn su, tuvalet, kapal oturma yerleri ve benzeri sosyal ihtiyalarn karlayacak ekilde dzenlenmesi salanacaktr.

e) l ve ilelerde, bu Tebliin 15 inci maddesinde tadat edilen Kurbanlk Hayvan Sat ve Toplu Kesim Yaplacak Yerlerde Uyulmas Gereken Kurallar gz nnde bulundurularak hazrlanan kurbanlk hayvan sat ve kesim yerlerinin ak adresleri, Excel formatndaki Ek-1 izelgeye doldurularak, 18 Eyll 2013 aramba gn mesai bitimine kadar kurbanhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine gnderilecek e-posta ile Bakanla bildirilecektir.

f) Her il ve ilede, bir nceki yla ait kurbanlk hayvan sat ve kurban kesimlerinde yaanan sorunlar tespit edilerek 2013 yl iin hazrlanacak Eylem Plan uygulamaya konulacaktr. Ayrca, 2013 yl Kurban Bayramnda yaanan sorunlar ve zm nerileri de belirlenerek 2014 ylnda deerlendirmeye alnmak zere dosyalanacaktr.

g) Kurban kesim ilemlerinin salkl bir ekilde ve uygun bir ortamda yaplabilmesi iin yerel ynetimlerle birlikte sivil toplum kurulularnn da faaliyet gstermesi tevik edilecek, zellikle Trakya Blgesinde ap hastalndan rlik salanmas sebebiyle, stanbulun Avrupa kesiminde kalan blmne kurbanlk sevk ilemleri, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 2010/7 ve 2010/13 sayl genelgelerle, Trakyaya Yaplacak Canl Hayvan Sevkleri iin belirlenen kriterler erevesinde yaplacandan; Avrupa yakasndaki vatandalarmzn kurbanlarn Anadolu yakasnda kestirmek isteyecekleri tahminiyle, Anadolu yakasnda daha fazla kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yeri hazrlattrlacak, ulam, personel ve konu ile ilgili dier hususlarda zendirici almalar yaplacaktr.

) Kurban kesimi konusunda Halk Eitim Merkezlerinde Kesim Eleman Yetitirme ve Gelitirme Kurslar dzenlenmesine devam edilecek, kurban kesim eleman olarak grev almak isteyenlerin bu kurslara katlarak gerekli eitimi aldktan sonra Kurs Bitirme Belgesi almalar salanacaktr. Ayrca, bu kurslara kurbanlarn kendileri kesecek olanlarn da katlmalar tevik edilecek ve kurslarn ilgi grmesi iin etkili almalar yaplacaktr.

h) ehir merkezlerine yakn ky ve kasabalarda bulunan besi iftlikleri, su, tuvalet, kapal oturma yerlerini haiz kurban kesim yeri tesis etmeleri tevik edilecektir.

) Kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yeri dzenleyerek vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapan zel sektr tevik edilecektir. Kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yeri dzenleyerek hizmet sunan zel sektrn adresleri Excel formatnda Ek-1deki izelgeye yazlacak ve bu tr kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerinin vatandaa duyurulmas salanacaktr.

i) Kurban kesim yerlerinde komisyon yesi kurum ve kurululardan yeterli sayda personel grevlendirilecek, bu personele tantc Grevli Kimlik Kart ve Kesim Eleman Kimlik Kart dzenlenecektir.

j) Bayram gnlerinde trafikte oluan younluk dikkate alnarak zellikle kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerine giden gzerghlar zerinde ulam kolaylatracak tedbirlerin alnmas hususunda ilgili emniyet, jandarma ve zabta birimleri ile ibirlii yaplacaktr.

k) Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha dzenli yaplmas, zaman kaybnn ve karmaann nlenmesi iin randevu sistemi getirilecek ve hayvan kesimi, yzme, et paylam, temizlik ve benzeri ilemler esnasnda sra bekleyenleri skntya drmeyecek ekilde gerekli tedbirler alnacaktr.

l) Vekletle kurban kesimi konusunda halkmz bilgilendirilecektir.

m) Kurban kesim yerlerinde, kasaplk belgesi veya Kesim Eleman Yetitirme ve Gelitirme Kurslarndan alnm Kurs Bitirme Belgesi olanlardan portr muayenesi bulunanlar grevlendirilecektir.

n) Kurbanlk hayvan sat yerleri bayramdan 15 gn nce hazr hale getirilecek ve bu tarihten nce Kurbanlk hayvan sat yerlerine hayvan hareketi balatlmayacaktr.

o) Bykba hayvanlarn sat yerlerinden karlmamas, yularlarnn, iplerinin uzun ve salam olmas iin reticiler ve satclar; kesim esnasnda karlmamalar konusunda kasap ve kasap yardmclar uyarlacak; kesim yerlerinde grnt kirlilii olumamas iin belediyeler tarafndan gerekli tedbirlerin alnmas temin edilecektir.

) Kesim yerine gtrlrken, araca bindirilirken, aratan indirilirken ve kesilirken kurbanlk hayvanlara eziyet edilmeyecek; eziyet edenlere bu Tebliin 19uncu maddesinde belirtilen cezalar verilecektir.

p) lkemiz kurbanlk potansiyelini belirlemek maksadyla her il (ileler il mftlklerine bilgi verecektir) mftl tarafndan, belediye yetkilileri, reticiler, vekaletle kurban kesim organizasyonu yapanlar, din grevlileri gibi ilgililerden bykba ve kkba hayvanlardan kesilen kurban says hakknda bilgi almak suretiyle Excel formatnda Ek-4teki tabloya ilenecek ve 15 Kasm 2013 Cuma gn mesai bitimine kadar kurbanhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine gnderilecek e-posta ile Bakanla bildirilecektir.

r) Kurban kesim yerlerinde din grevlisi, resmi veya zel alan veteriner hekim, salk personeli, evre salk teknisyeni, emniyet gc ve benzeri personel grevlendirilecek ve bunlara Komisyonca belirlenecek cretler Kurban Komisyonu Hesabndan denebilecektir.

s) Karar, Ynetmelik ve Tebli ile n grlen hizmetler gerektiinde ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaplarak zamannda ve en iyi ekilde yerine getirilecektir. Bu hususta hazrlanacak raporlar ile Ek-5teki izelge doldurularak 29 Kasm 2013 Cuma gn mesai bitimine kadar Bakanla gnderilecektir.

Bilgilendirme almalar

MADDE 5 (1) Bilgilendirme konusunda aadaki almalar yaplacaktr:

a) l ve ilelerde hazrlanan kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerinin ak adreslerini ihtiva eden ve Excel formatnda doldurulan Ek-1deki izelge 4 Ekim 2013 Cuma gnnden itibaren Kurul ve Komisyon yesi kurum ve kurulularn (zellikle valilik, kaymakamlk, mftlk ve belediyelerin) web sitelerinde yaynlanacaktr.

b) Vatandalarmzn ve grevlilerin bilgilendirilmesini salamak amacyla Kurul yesi Kurum ve Kurulularn grleri alnarak Bakanlka hazrlanan ve e-posta ile mftlklere gnderilen Kurban Rehberi bastrlarak, grevlilere ve vatandalarmza cretsiz olarak datlacak ve ayrca ilgili kurum ve kurulularla mftlklerin web sitelerinde yaynlanacaktr.

c) Eitim almalarnda din referanslara da atf yaplacak, konferans, vaaz ve hutbelerde konunun din ve sosyal boyutu zerinde durulacak, yazl ve grsel medyadan da yararlanlarak kurban ibadeti ve kurban hizmetleri konusunda bilgilendirme ve eitim almalarna nem verilecek, kurban kesiminin bayramn ilk gn yaplabilecei hususunda halkmz bilgilendirilecektir. Mftlklerin koordinasyonunda yaplacak olan bu bilgilendirme almalarnda din grevlilerinin tamam aktif rol stlenecektir.

) Vekletle kurban kesim organizasyonu yapan kurululara kurban kesimi iin veklet veren vatandan vekaletini din hassasiyete uygun bir ekilde vermesini salayacak ve kesimsiz kurban ibadetinin olmad hususunda bilgilendirme yaplacaktr. Kurban ibadetinin bir yardm toplama kampanyas olmad, kesimsiz kurbann veya kurban yerine yardm yapmann kiiyi kurban borcundan kurtarmayaca, kurban ibadeti niyetiyle hayvann etinin azami lde ihtiya sahiplerine ulatrlmas, kurban kesiminde evre ve salk artlarna riayet etmenin gerekli olduu da hatrlatlacaktr.

d) Bata kist hidatik, arbon, bruselloz, tuberkuloz gibi hayvanlardan insanlara geen (zoonoz) hastalklar olmak zere, salk, evre sal, temizlik, etin ilenmesi, piirilmesi, tketilmesi, sakatatlarn pe atlmamas, sokak hayvanlarna verilmemesi, toprak iine derince gmlerek imha edilmesi ve benzeri konularda Kurban Rehberinden de yararlanarak vatandalarmz aydnlatma faaliyetleri gerekletirilecektir.

e) Kurban kesen ve hayvan yzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardmclar ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarnda yara-bere olmamas, bu durumda olanlarn kesim, yzme ve et taksimi iini yapmalar zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmalar, elinde yara olduu halde eldiven kullanmadan kesim ilemi yaplmsa bu etlerin ok iyi piirildikten sonra tketilmesi hususu, mftlklerimizin koordinasyonunda din grevlileri tarafndan vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programlar, basn-yayn organlar aracl ile vatandalarmza etkili bir ekilde duyurulacaktr.

f) Kurban olarak satn alnacak hayvanlarn salkl, besili, Veteriner Salk Raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca belirlenen koruyucu alar yaplm ve hayvan kimlik sistemine kaytl olanlardan seilmesi, gebe ve damzlk deeri yksek dii hayvanlarn kurbanlk olarak kesilmesinin nlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan ncelikle erkek ve yan doldurmu olanlarn tercih edilmesi hatrlatlacaktr.

g) Kurban olmas dinen sakncal olan hayvanlarn reticiler tarafndan kurbanlk hayvan sat yerlerine getirilmemesi gerektii duyurulacaktr. Ayrca, kurban kesmekle ykml olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmi saylmas iin kurbanlk hayvanda baz niteliklerin bulunmas art koulmutur. Buna gre kurban; koyun, kei, sr, manda ve deveden olur. Bunlarn dndaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi iin, kurbanlk hayvann st dilerini deitirmi olmas gerekir. Bu da genel olarak, deve 5; sr ve manda 2; koyun ve kei 1 yan doldurunca gerekleir. Bunun yannda, 6 ayn tamamlayan koyun, bir yan doldurmu gibi gsterili olursa kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvann, salkl, azalar tam ve besili olmas, hem ibadet asndan, hem de salk bakmndan nem arz eder. Bu nedenle, ktrm derecesinde hasta, gebe, zayf ve dkn, bir veya iki gz kr, boynuzlar krk, dili, kuyruu, kulaklar ve memesi kesik, dilerinin tamam veya ou dkk hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvann burulmu, doutan boynuzsuz olmas, a, topal, hafif hasta, bir kula delik veya yrtlm olmas, kurban edilmesine mani tekil etmez. hususlarnn aranaca konusunda vatandalarmz ve grevli personelimiz aydnlatlacaktr.

) Ticaret Borsalarnda olduu gibi canl hayvan alm ve satmlarnda tokluk firesi dlmesi konusunda satclar ve vatandalarmz mutat usullerle bilgilendirilecektir.

h) Anadoluda hayvanlarda grlen AP hastalnn, Trakya blgesine geiini nlemek zere Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca alnan tedbirler uyarnca, Kurban Bayram mnasebetiyle stanbulun Avrupa yakas dahil olmak zere Trakya blgesine Kurbanlk Hayvan sevkinin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca yaymlanan 2010/7 ve 2010/13 sayl Trakyaya Yaplacak Canl Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler erevesinde yaplaca ve Avrupa yakas dahil stanbula 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren kurbanlk hayvan sevki yaplabilecei konusunda vatandalarmz aydnlatlacaktr.

) Kurban olarak kesilen sr cinsi hayvanlara ait kulak kpesi ve pasaportlar, koyun ve kei tr hayvanlara ait kulak kpelerinin Komisyonlarca belirlenen kiiler, kesim yerlerindeki grevliler, muhtarlar, din grevlileri, belediye zabta memurlar ve dier yetkililer aracl ile il ve ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerine 8 Kasm 2013 Cuma gn mesai bitimine kadar teslim edilmesi hususu ile kurban alrken dikkat edilmesi gereken konular ihtiva eden Ek-2de yer alan bilgiler, din grevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programlar, basn-yayn organlar aracl ile vatandalarmza duyurulacaktr.

i) Ek-2 ve Ek-3n A4 kad boyutunda kts alnarak cami ilan panolar ile kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerine aslmak ve astrlmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir. Sz konusu bilgilendirme vekletle kurban kesim organizasyonu yapan kii, dernek ve vakflarla mlknde kurbanlk hayvan sat ve kurban kesimi yapan reticilere de yaplacaktr.

NC BLM

2013 Yl Kurban Hizmetleri Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar

Salgn hastalklar asndan dikkat edilecek hususlar

MADDE 6 (1) Hayvanlarn pazarlarda ve zellikle satlamayanlarn geri dnlerinde herhangi bir risk tamamas iin, sevk ncesi Yurtii Veteriner Salk Raporlarnn dzenlenmesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 2013/4 sayl Hayvan Hastalklar ile Mcadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Genelgesi ve koruyucu alamalara ilikin talimat hkmlerine gre hareket edilecek olup zellikle ap hastal ynnden a ve baklk srelerine dikkat edilecektir. Kurbanlk sat yerlerine girilerde bu belgeler mutlaka kontrol edilecektir.

(2) Kurbanlk hayvan yetitiren iletmelerdeki bykba ve kkba hayvanlarn salgn hastalklar ynnden kontrol edilmesi salanacaktr. Hayvan pazar, borsa, geici hayvan sat ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yaplan kontrol ve denetimleri sklatrlacak, halka aydnlatc bilgiler verilecektir.

(3) Veteriner Salk Raporu dzenlenmeden nce resmi veteriner hekimlerce kurbanlk hayvanlarn salk kontrol yaplarak sadece salkl hayvanlarn sevklerine msaade edilecek, satlmayan hayvanlarn geri dnlerinde veteriner salk raporu alnmas hususunda yetitiriciler bilgilendirilecektir. Bulac hastala yakalanm veya hastalktan pheli hayvanlara 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanlarak karlan ynetmelik ve talimatlarn ilgili hkmlerine gre ilem yaplacaktr.

(4) Sadece alama kampanyas uygulanan yerleim birimlerinden yaplacak bykba hayvan sevklerinde ap as yaptrm olma art aranacaktr. Sr cinsi hayvanlarn ap hastalna kar alanp alanmad kaytlar ve alama makbuzlar ile kontrol edilecek, veteriner salk raporunun ilgili blmne ap asnn yapld tarih, ann seri numaras, alama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numaras yazlacaktr.

(5) Alama kampanyas uygulanmayan yerleim birimlerinden yaplacak olan sevklerde ise hayvanlarn klinik muayenesi, sevk olunan yer ve sevk edilecei yer dikkate alnacak ve sz konusu hayvanlarn klinik muayenelerinde ap hastal varl ya da phesi bulunmamas, sevk olduklar ve sevk edilecekleri yerin ap hastal phesi ya da mihrak nedeniyle oluturulmu koruma ve gzetim blgesi olmamas durumunda, sevkine msaade edilecektir.

(6) Hayvan pazar, borsa ve geici hayvan sat yerlerinde hastalk bulatrma riskinin ortadan kaldrlmas iin, hayvanlarn ilk k yerlerinde veteriner salk raporu dzenlenirken, uygulanan koruyucu alama ve baklk sreleri dikkate alnacak ve sat yerlerine girilerde de bu bilgiler kontrol edilecektir.

(7) Kampanya tarz ap alamas yaplan illerden kurbanlk olarak sevk edilecek sr cinsi hayvanlar sevklerinden en fazla 6 ay nce ap hastalna kar alanm olmaldr. ap as olmayan hayvanlara a yaplarak, a tatbik tarihinden sonraki 15 inci gnden itibaren sevklerine izin verilecektir. Yaplan son alama uygulamasnn zerinden 6 ay gemi veya 15 gn gememi hayvanlarn nakillerine yeterli koruma olumamas nedeniyle izin verilmeyecektir.

(8) Kurbanlk olarak sevk edilecek koyun ve kei tr hayvanlarn ise hayatlar boyunca en az bir kez PPR as ile alanm olmalar gerekmektedir. PPR a uygulamalar zerinden 15 gn gemeyen kkba hayvanlarn nakillerine yeterli koruma olumamas nedeniyle izin verilmeyecektir. Kurbanlk olarak sevk edilecek koyun ve kei tr hayvanlarn sevklerinde ap as yaptrm olma art aranmayacaktr.

(9) Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Idr, Ar, Van, Hakkari, rnak, Mardin, anlurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde sr cinsi hayvanlarn ap hastalna kar ap as ile alanp alanmad kaytlar ve alama makbuzlar ile kontrol edilecek, veteriner salk raporunun ilgili blmne ap asnn yapld tarih, ann seri numaras, alama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numaras yazlacaktr.

(10) Trakya blgesindeki iller ile stanbul ili Avrupa yakasna, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 2010/7 ve 2010/13 sayl Trakyaya Yaplacak Canl Hayvan Sevkleri Genelgeleri kapsamnda uygun artlar tayan kurbanlk hayvanlarn sevklerine 1/10/2013 tarihinden itibaren balanacak olup bu tarihten nce kesinlikle sevk ilemi yaplmayacaktr.

(11) stanbul ili Anadolu yakasna kurbanlk hayvan sevkleri de 1/10/2013 tarihinde balayacak olup, bu tarihten nce sevk ilemleri yaplmayacaktr.

(12) Trakya blgesi illerinden stanbul ilinin Anadolu yakasna getirilen bykba ve kkba hayvanlardan satlamayanlarn Trakya blgesine geri dnleri engellenerek en yakn mezbahada kestirilmeleri salanacaktr. Bu durum veteriner salk raporu dzenlenirken hayvan sahibine zellikle bildirilecektir.

(13) Hayvan pazar, borsa, geici hayvan sat merkezi, kesim yerleri ile nakil aralarnn temizlik ve dezenfeksiyonu aksatlmayacak, grevlilerce dezenfeksiyon kaytlarnn tutulmas ve kontrollerde gsterilmesi salanacaktr.

(14) Hayvan nakil aralarnda kullanlmak zere hayvan pazar, borsa ve hayvan sat yerlerinde temiz altlk bulundurulmas kontrol edilecektir. Nakil sonrasnda aralarda bulunan altlk ve gbreler ap hastaln bulatrma riskinin yok edilmesi asndan gvenli bir ekilde imha edilecektir. Bunlarn gbre olarak arazide kullanlmasna izin verilmeyecektir.

Kurbanlk hayvan iletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili alnacak nlemler

MADDE 7 (1) Kurbanlk hayvan kesimi yapacak zel iletmeler belirlenecek ve denetlenecektir.

(2) ller aras kurbanlk olarak sevk edilecek hayvanlar iin veteriner salk raporu dzenlenmeden nce hayvanlarn pasaportlar/nakil belgeleri dikkatlice kontrol edilecek; usulne uygun olarak bastrlmayan, okunaksz, silintili, mhrsz veya mhrleri okunaksz olanlar ileme konulmayacaktr.

(3) ller aras sevki talep edilen fakat kpelenerek tanmlanmam, veri tabanna kaydedilmemi, yanlarnda pasaportlar bulunmayan sr cinsi hayvanlar ile kpelenerek tanmlanmam, veri tabanna kaydedilmemi, yanlarnda nakil belgesi bulunmayan koyun ve kei tr hayvanlarn sevklerine izin verilmeyecektir.

(4) Kurbanlk hayvanlar iin veteriner salk raporu dzenlenmeden nce kulak kpe numaralar Trkvet ve KKKS mutlaka kontrol edilerek hayvanlarn veritabanndaki bilgileriyle uyum gsterip gstermediine baklacaktr.

(5) Kulak kpesi ve pasaportu bulunan sr cinsi hayvanlarn veteriner salk raporunun ilgili hanesine kulak kpe numaralar yazlacak, gerektiinde kulak kpe numaralar mhrl ve imzal olarak ayr bir kada listelenerek veteriner salk raporuna ilitirilecek ve veteriner salk raporunun zerine Kurbanlk ibaresi yazlacaktr.

(6) Koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpelerinin yazl olduu nakil belgesi resmi veteriner hekim tarafndan kaelenip imzalanarak veteriner salk raporuna eklenecektir. Sevk raporu zerine Kurbanlk ibaresi yazlacaktr.

(7) Trkvet ve KKKS veri tabanlarnda geici kurbanlk hayvan sat yeri iin her ileye bir iletme numaras tahsisi yaplmtr. Kurbanlk olarak veteriner salk raporu verilen sr cinsi hayvanlar ile koyun ve kei tr hayvanlarn, gidecei il/ilenin geici kurbanlk hayvan sat yerlerine veri tabannda mutlaka nakilleri yaplacaktr. (rn. Ankara ili ankaya ilesi iin geici kurbanlk hayvan sat yeri iletme numaras TR068888800023 olarak belirlenmitir.) Hareketin tamamlanmas iin var iletmesinin bal bulunduu il/ile mdrl tarafndan veteriner salk raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar iin var hareketi onaylanacaktr.

(8) KKKS veri tabannda geici kurbanlk hayvan sat yeri iin her ileye bir iletme numaras tahsisi yaplmtr. Kurbanlk olarak veteriner salk raporu verilen koyun ve kei tr hayvanlarn, gidecei il/ilenin geici kurbanlk hayvan sat yerlerine veri tabannda mutlaka nakilleri yaplacaktr. (rn. Ankara ili ankaya ilesi iin geici kurbanlk hayvan sat yeri iletme numaras TR068888800023 olarak belirlenmitir.)

(9) Trkvet ve KKKS veritabannda nakli yaplan kurbanlk hayvanlarn veteriner salk raporuna Trkvette/KKKSde nakilleri yaplmtr ibaresi mutlaka yazlacaktr.

(10) Kurbanlk hayvanlar, yurtii veteriner salk raporu dzenlenmeden nce, son zamanlarda belirli blgelerde insanlarda grlen Krm Kongo Kanamal Atei Hastalnn taycs olan keneler ynnden; zellikle hastaln grld il ve ilelerde dikkatli bir ekilde muayene edildikten sonra sevk edilecektir.

Kurbanlk hayvanlarn yklenmesi, tanmas ve boaltlmas ile ilgili hususlar

MADDE 8 (1) Nakil aralar hayvanlarn gvenli bir biimde nakledilmelerini salamak amacyla, zerleri hava artlarna uygun ve hayvanlara yeterli hava salayacak ekilde kapatlacak, kapaklarn salam ve hayvanlarn atlama ve kamalarn engelleyecek ekilde olmas salanacaktr.

(2) Hayvan nakledecek ara ve konteynerlere dardan grlecek ekilde, hayvan nakledildiini belirten levhalar aslacaktr.

(3) Aralarda hayvanlarn hacimlerine ve planlanan yolculua uygun yeterli alan ve ykseklik olmas salanacaktr. Aralarn ykleme yaplmadan nce temizlik ve dezenfeksiyonu yaplacak, aracn taban demeleri zerine en az 2 cm kalnlnda yataklk, sap, saman, tala ve benzeri maddeler serilmesi salanacaktr.

(4) Nakil aralar canl hayvanlar yklenmeden nce etkili dezenfektanlarla mutlaka dezenfekte edilecektir.

(5) Hayvanlarn nakil vastalarna ar yklenmelerine, nakliye srasnda yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek nakil vastalar ile sevklerine izin verilmeyecektir.

(6) Hayvanlarn nakliyesinin uzun srmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularnda nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilecek, nakil aralarnn yem ve su ynnden tedarikli olup olmadklar, ilk yardm antas ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadklar kontrol edilecektir.

Kurbanlk hayvanlarn sevkleri srasnda yaplacak kontroller

MADDE 9 (1) Kurban bayram ncesinde kurbanlk hayvanlarn sevklerinin kontrol ve denetimi asndan Emniyet ve Jandarma Tekilatlar ile Belediye Zabtas gibi tm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sk ibirlii ve koordinasyon salanarak, kaak hayvan hareketlerine kar dzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin says artrlacaktr.

(2) zellikle stanbul (Kavack ve amlca Hayvan Sevk Kontrol Noktalar, atalca ve Paaky yol kenar denetim istasyonu), anakkale (Lapseki Merkez skelesi), Bolu, Sivas (Merkez 1. Organize San.), Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip, Nurda Devlet Yolu Yeilce Mevkii), Ankara (Glba, Ankara-Konya Karayolu 29.km., Kazan, Ankara-stanbul Karayolu 33. km., mrendi Mah., Eskiehir Yolu, Ankara-Eskiehir Karayolu 32. km. Temelli Mevkii, Elmada Girii, Ankara-Samsun Karayolu 41. km), Konya (Konya-Ankara Karayolu Kayack Mevkii, Kulu Kava), Adana (Pozant, Tarsus-Pozant Otoyolu, amalan Park Sahas, Pozant ve Tarsus istikametleri), Malatya, Kayseri (Boazkpr, Kayseri-Ankara Karayolu, Kocasinan ilesi, Beydeirmeni Ky Mevkii, Pnarba), Antalya (Antalya Burdur Karayolu, Kepez Ferrokrom Mevkii), Zonguldak (Karadeniz Ereli- Alapl Karayolu, Gktepe ky, Alapl, Zonguldak), Balkesir (Balkesir-Susurluk Karayolu, Bursa-Balkesir l Snr, Ayebac Kprl Kava Mevkii), anlurfa (Merkez Koren Ky, Karayollar 91. ube eflii Plent Sahas), Erzurum (Akale-Erzurum Karayolu, idemli Ky), zmir (zmir-Turgutlu Devlet Yolu, 17. km., Anszca Ky, Stk Mevkii), Manisa (Akhisar-Manisa Karayolu, 42. km Gzelky), Samsun (Samsun- Ankara Karayolu 14. km, Yeilkent Beldesi, Toybelen Mh. ve Samsun-Ordu Karayolu 19. km., narlk Beldesi, aramba), Artvin (amlky-Hopa), Bitlis (Tatvan), Kahramanmara (Pazarck), Afyonkarahisar, Eskiehir (Sivrihisar), Hatay (Drtyol), merkezlerinde Emniyet ve Jandarma Tekilatlaryla gerekli koordinasyon salanarak daha etkin denetim ve kontrol yaplacaktr. htiya duyulmas halinde l ve le Kurban Hizmetleri Komisyonu Karar ile yeni denetim noktalar belirlenebilecektir.

(3) Yol kontrol ve denetimleri srasnda nakil vastalarnda yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek ekilde ar olarak yklenmi hayvanlar ile hasta hayvanlarn bulunduu tespit edilirse bu tr hayvanlar tayan aralar sevkten alkonulacak, hayvanlarn salk ve refah ynnden gerekli tedbirler alnacaktr.

Kurbanlk hayvan sat yerlerine ynelik alnacak nlemler

MADDE 10 (1) Hayvanclk iletmelerinden dorudan yaplan satlar hari kurbanlk hayvanlar; hayvan pazar, canl hayvan borsas, hayvan park ve panayrlarnn yan sra komisyonlarca alnan kararlar dorultusunda belirlenen kurbanlk hayvan sat yerlerinde ve zel kurbanlk kesimi yaplacak iletmelerde alnp satlacaktr. Bu tr nceden belirlenen yerlerin dnda kurbanlk hayvan alm ve satmlarna msaade edilmeyecektir. Bu konuda yetitiriciler ve satclara kurbanlk sat ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulacaktr. Kurbanlk hayvan alm satm yerlerinin says mmkn olduunca asgari dzeyde tutulacak, denetim ve kontrol hizmetleri aksatlmadan srdrlecektir.

(2) Kurbanlk hayvan sat yerlerine getirilen hayvanlarn il ii hareketlerinde sr cinsi hayvanlar iin pasaport, koyun ve kei tr hayvanlar iin nakil belgesi, iller aras hareketlerinde ise veteriner salk raporlar, bykba hayvanlar iin pasaportlar ve kkba hayvanlar iin nakil belgeleri kontrol edilecek, sadece belgeleri tam olanlarn giriine msaade edilecektir. Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre kpelenmemi ve kayt altna alnmam sr cinsi hayvanlar ile Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre kpelenmemi ve kayt altna alnmam koyun ve kei tr hayvanlarn kurbanlk hayvan sat yerlerine girilerine msaade edilmeyecektir.

(3) Kurbanlk hayvan sat yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabta ekiplerince ibirlii ve koordinasyon salanarak etkin ve srekli olarak denetlenecek ve kontrol edilecektir.

(4) Kurbanlk hayvan sat yerlerine bu Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde belirtilen hususlara uymayan, kpesiz ve belgesiz bykba ve kkba hayvan girileri nlenecektir.

(5) Kurbanlk hayvan sat yerleri belediyelerle mterek olarak her gn sabah ve akam olmak zere iki kez usulne uygun olarak temizlenecek, ayrca etkin dezenfektan maddeler kullanlarak dezenfekte edilecektir.

(6) Kurbanlk hayvan sat yerlerinde deiik blgelerden hayvanlar bir araya geldiinden satlamayan hayvanlarn geri dnlerinde hastalk bulatrma riski bulunmaktadr. Bu sebeple sat yerlerine gelen hayvanlar giri ve klarda mutlaka bulac hastalklar ynnden kontrol edilecek ve hastalkl hayvanlarn nakline izin verilmeyecektir.

Kurbanlk hayvanlarn kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 (1) Kurbanlk hayvanlar, ehir ve kasabalarda alma izni alm mezbaha ve kombinalar ile Komisyonlarn nceden belirledii kesim yerlerinde; kylerde ve nceden belirlenmi kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahelerinde usulne uygun olarak ve evreye zarar vermeyecek ekilde ehil kiilerce kesilecektir.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarnda kurbanlk hayvan kesimleri yaplmayacaktr.

(3) Kurban kesim yerlerindeki atklarn, kan ve dier organlarn herhangi bir evre kirliliine sebep olmalarnn engellenmesi iin gerekli nlemler alnacaktr.

(4) Kesilen hayvanlara ait hastalkl organlar kesim srasnda oluan atk ile zellikle kist hidatik riskine kar karacierler ve akcierler kesinlikle kedi ve kpeklere verilmeyecek, uygun ekilde hazrlanm, kedi ve kpekler tarafndan karlmayacak derinlikte ukurlara gmlerek imhas salanacaktr.

(5) Belediye ve ky muhtarlarnca evre ve halk saln dikkate alacak ekilde kesim yerlerinde evre temizliinin yaptrlmas hususunda gerekli tedbirler alnacaktr.

(6) Mevcut uygulamalarn etkinlii artrlp emniyet, jandarma, belediye zabtas ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl grevlilerinden oluan bir grupla belgesiz ve salk artlar uygun olmayan hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen sat yeri ve kesim yerleri dnda oluabilecek faaliyetlere izin verilmeyecektir.

Kulak kpe ve pasaportlarn toplanmas ve kaytlarnn silinmesi

MADDE 12 (1) Kurbanlk hayvan sat yerlerinde kurbanlk olarak sr cinsi hayvan satan yetitiriciler veya celepler; sattklar hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satc ile ilgili ksmna Kurbanlk olarak satld ibaresini yazarak pasaportun bu ksmn en yakn ya da ikamet ettikleri yerdeki l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne teslim edeceklerdir.

(2) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlk sr cinsi hayvanlarn kulak kpeleri Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin ilgili hkmleri erevesinde biriktirilerek Bakanlka belirlenen usul ve esaslar gereince imha edilecek, kesilen sr cinsi hayvanlarn veri tabanndan dmleri yaplacak, hayvan pasaportlar en yakn l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne kesim tarihlerinden itibaren yedi gn iinde teslim edilecektir.

(3) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlk koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpeleri Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin ilgili hkmleri erevesinde biriktirilerek Bakanlka belirlenen usul ve esaslar gereince bulunduklar yerin il/ile mdrlnn kontrolnde imha edilecek ve koyun kei tr hayvanlarn veri tabanndan dmleri yaplacaktr.

(4) Komisyonun belirledii yerler dnda ve kylerde kesilecek kurbanlk sr cinsi hayvanlarn kulak kpeleri ve pasaportlarnn, koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpelerinin toplanarak veri tabanndan dmlerinin salanabilmesi ynnden l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlkleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarndaki mahalle ve ky muhtarlar ile bir bilgilendirme toplants dzenleyecek, bu konuda muhtarlara yazl tebligat yapacaklardr.

(5) l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlkleri kendilerine teslim edilen kulak kpeleri, pasaportlar ve kulak kpe numaralarnn listesine istinaden kurbanlk olarak kesilen hayvanlarn bilgisayar destekli veri tabanndan kayt dmlerini mutlaka yapacaktr.

Kesim yeri olarak deerlendirilebilecek alternatif alanlar

MADDE 13 (1) Kesim yeri olarak deerlendirilebilecek alternatif alanlar unlardr:

a) st kapal semt pazarlar.

b) Ara ykama yerleri ve kapal otoparklar.

c) Kurbanlk sat yerleri yanna kurulacak kesim yerleri.

) mknlar ve yerleri msait olan belediyelerce, ehirlerin belirli yerlerine yaplacak olan kurbanlk hayvan kesim yerleri.

DRDNC BLM

2013 Yl Kurban Hizmetleri Kapsamnda Alnacak evresel nlemler

Kurban hizmetleri kapsamnda alnacak evresel nlemler

MADDE 14 (1) Bykehir belediyelerinde bykehir belediyeleri, dier yerlerde belediyeler tarafndan Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul kararlar ve 2872 sayl evre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasn salamak maksadyla, bu Tebliin 15 inci maddesinde belirtilen hkmler erevesinde kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerinde evre kirliliini nleyici tedbirleri de ieren bir ynetim plan hazrlanacak ve uygulanacaktr.

Kurbanlk hayvan sat ve toplu kurban kesimi yaplacak yerlerde uyulmas gereken kurallar

MADDE 15 (1) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik ukuru ve benzeri alt yaps hazrlanm yerler olacaktr.

(2) Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri szdrmaz malzemeden olacaktr.

(3) Kesim yeri, kesim sonunda tazyikli suyla ykama imknna sahip olacak, zeminde gerekli zgara sistemi bulunacak ve ykama sular mutlaka kanalizasyona veya foseptie verilecek, kesinlikle evreye braklmayacaktr.

(4) Hayvan dklar vb. atklar szdrmaz, dayankl, yksek younluklu polietilen siyah torbalara 2/3 orannda konacak, gerektiinde ikinci torba kullanlacak, az iyice kapatlp balanacak ve szdrmaz kapal zel atk tama kamyonlar ile belediye tarafndan dzenli olarak bertaraf edilmek zere alnacaktr.

(5) Kesim sonras, kesim mahalli dezenfekte edilecek, kesim ileminin birka gn srmesi durumunda dezenfeksiyon ilemi her gnn sonunda yaplacaktr.

(6) lgili belediyeler bayram ncesi ve sresince sat yerlerinde, bayram sresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayda eleman bulunduracaklardr.

(7) Sat noktalarnda hayvan atklar dndaki atklar da ayn ekilde biriktirilerek en ksa srede belediyelerce dzenli olarak bertaraf edilmek zere alnacaktr.

(8) Kurbanlk hayvan sat ve kesim yerlerinde ile belediyeleri yeterli miktarda atk tama aralar ve konteyner bulunduracaktr.

(9) Belediyeler, atk konteynerleri dolmadan ve toplanan atklar sktrmadan bertaraf alanna ulatracaklardr.

(10) lgili belediyelerce, kurbanlk hayvan sat yerlerinde canl kilo ile de satlar yapldndan vatandalarmzn canl olarak kurbanlk hayvan alrken aldanmamalarn temin etmek zere hayvanlar tartmak iin kantar bulundurulacaktr.

(11) Kurbanlk hayvanlarn sat Kurulca belirlenen zelliklere sahip kurbanlk hayvan sat yerlerinde yaplr. Mevcut hayvan pazarlar ve borsalarn dnda Komisyonlarca ehrin nfus younluu dikkate alnarak ehirlerin ana girilerinde ve ehir iinde uygun dier alanlarda kurbanlk hayvan sat yerleri belirlenir. Hayvanlarn ehir merkezlerine girilerine ve bu sat yerlerinin dnda dier yerlerde satna msaade edilmez.

(12) Kurbanlk hayvan sat yerlerinde, su, tuvalet, kapal oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyalarn karlanaca yerler ile hayvanlarn tandklar aralara bindirilmesine uygun rampalar yaplr.

(13) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etraf ve st kapal mahallerde, bykba hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri srasnda yeteri kadar tecrbeli eleman bulundurulur.

(14) Sat yerlerinin temizlenmesi ve oluan atklarn alnmas ileri, belediyeler tarafndan her gn muntazam olarak yaplr.

(15) Kurbanlk hayvanlarn kesimi Kurulca belirlenen zelliklere sahip kurban kesim yerlerinde yaplr. Mevcut mezbaha ve kombinalar dnda komisyonlarca ehrin nfus younluu dikkate alnarak kurban kesim yerleri ve bunlarn kapasiteleri belirlenir.

(16) Kurban kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapal oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyalarn karlanaca yerler ile hayvanlarn tandklar aralardan indirilmesine uygun rampalar yaplr. Kesim yerlerinin zemini kolay ykanabilir, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine imkan vermeyecek bir yapda ina edilir. Yeterli miktarda aydnlatlma ve havalandrma salanr.

(17) Kullanlacak tm makine ve ekipman ile alanlarn temizlik ve dezenfeksiyonu yaptrlr. Yeterli miktar ve basnta ve iilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.

(18) Biriken gbre, p ve sakatat ile dier atklar evreye zarar vermeyecek ekilde st kapal bir mahalde toplanr ve daha sonra hijyenik artlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi salanr. Kesim sonras ortaya kan kan, tank veya benzeri szdrmaz bir yerde toplanr ve uygun bir ekilde bertaraf edilir. Gbre birikimi iin zel bir yer ayrlr. Hastalkl organlar ile karkaslar en az iki metre derinliinde ukurlara gmlp zeri kirele rtlr veya uygun bir yerde yaklarak imha edilir. mha ileminin, yakma suretiyle yaplmas durumunda ilgili mevzuat hkmlerine uyulur.

Etraf kapatlm zel mlk veya bahesinde kurban keseceklerin uymas gereken kurallar

MADDE 16 (1) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. szdrmaz malzemeden olacak, kan kann topraa dalmasn nlemek zere hemen toprakla kapatlacak, gerektiinde kirelenecektir.

(2) Kurbandan kan kullanlmayacak olan ikembe ve dier benzeri atklar szdrmaz, dayankl yksek younluklu polietilen siyah torbalara 2/3 orannda konacak, gerektiinde ikinci torba kullanlacak, az iyice kapatlp balanacak ve bayram sresince dzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

(3) Kurban kesim esnasnda kan dier artklar da mutlaka toplanp, dayankl ve az kapal poetler iinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

(4) Kesim sonunda kesim mahalli kanl ve kirlenmi bir durumda braklmayacak, kan izi kalmayacak ekilde temizlenecek, gerektiinde kirelenecektir.

(5) Kurban derilerinin tanmas esnasnda kan szmasna engel olunacak ve evre kirliliine neden olunmayacaktr.

(6) Yukarda belirtilen hususlar ieren Ek-6daki duyuru metninin A4 ebatnda kts alnarak camilerin ilan panolar, Kuran kurslar, mftlk hizmet binalar, kurbanlk hayvan sat yerleri, belediye otobsleri, metro ve metro istasyonlar, dkkanlar, kahvehaneler ve benzeri yerlere astrlmak suretiyle ilgililer bilgilendirilecektir.

Bykehir Belediyelerinin ve Belediyelerin ykmllkleri

MADDE 17 (1) Bayram ncesi kurbanlk hayvan sat sresince ve bayram sresince belediyeler, kurbanlk hayvan sat ve toplu kurban kesimi yaplacak yerlerde bu Tebliin 15 inci maddesinde belirtilen evre kirliliine neden olunmamas iin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarna ilikin hazrlanan bu Tebliin 14 nc maddesinde belirtilen ynetim plan erevesinde yeterli sayda temizlik ekiplerini, aralaryla birlikte dzenli olarak alr halde tutacaklardr. zellikle bayramn ilk iki gn temizlik eleman ve atk toplama arac says arttrlacaktr.

(2) Sat yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaan bykba hayvanlarn yakalanmas iin bata uyuturucu ieren tabanca olmak zere yakalama gerelerine sahip yakalama timleri oluturulmas salanacaktr.

(3) Belediyeler, sat ve kesim yerlerinde kurban atklarn dzenli bir ekilde gnlk olarak ve shhi ekilde toplayacaklar ve evre ve insan salna uygun ekilde bertarafn salayacaklardr.

(4) Bykehir belediyelerince, varsa transfer istasyonlar ve atk bertaraf tesislerinde bayram sresince hizmet verilecektir. Toplu kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerinde temizlik amal yeterli miktarda su salanacaktr.

Denetim ilemleri

MADDE 18 (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi ileri, Salk, Gda, Tarm ve Hayvanclk, evre ve ehircilik, Orman ve Su leri Bakanlklar ile Diyanet leri Bakanl, mftlk, emniyet, jandarma birimleri ve belediye ekiplerince yaplacaktr.

(2) Bayram ncesi ve bayram sresince zellikle kurban kesimlerinin youn olduu ilk iki gn il/ile belediyeleri ile bykehir belediyelerinin zabta birimleri aralksz denetim yapacaktr.

(3) Kurbanlk hayvanlarn yklenmesi ve sevkleri srasnda ve ayrca hayvan kesimi/sat yaplan yerlerde, l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlkleri Ek-7deki kontrol listesi kapsamnda denetimler gerekletirecek, yaplan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasnda muhafaza edilecektir.

Cezai ilemler

MADDE 19 (1) Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul ve Komisyon Kararlarna aykr hareket edenler hakknda aadaki cezai ilemler uygulanr.

a) Kurbanlk hayvan sat ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul Kararlar ve 2872 sayl evre Kanunu hkmleri kapsamnda evre kirliliinin nlenmesi iin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarna ilikin hazrlanan ynetim plan erevesinde denetim yaplacaktr. 2872 sayl evre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykr hareket edenlere, ayn Kanunun 20 nci maddesinin (j) fkras gereince cezai ilem; yine, ayn Kanunun 24 nc maddesi kapsamnda uygulanacaktr.

b) Valilikler, cadde, sokak ve parklar kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atklar ve i organlarn sokak, cadde ve parklarda brakanlara gerekli yasal yaptrmlar uygulayacaktr.

c) Hayvanlarn korunmas, gzetilmesi, bakm ve kt muamelelerden uzak tutulmas, rahat yaamalarnn salanmas, insanlarla dier hayvanlarn hijyen, salk ve gvenlikleri iin gerekli nlemler alnacaktr.

) Hayvanlar tayan ve tatanlar onlar trne ve zelliine uygun ortam ve artlarda tayacak, tama srasnda besleme ve bakmn yapacaktr. Satlrken; hayvanlarn salklarnn iyi, barndrldklar yerin temiz ve salk artlarna uygun olmas zorunludur.

d) 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fkrasna gre; satlrken, hayvanlarn salklarnn iyi, barndrldklar yerin temiz ve salk artlarna uygun olmas zorunludur.

e) 5199 sayl Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasna gre; hayvanlarn kesilmesi; din kurallarn gerektirdii zel koullar dikkate alnarak hayvan korkutmadan, rktmeden, en az ac verecek ekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulne uygun olarak bir anda yaplr. Hayvanlarn kesiminin ehliyetli kiilerce yaplmas salanacaktr. Bu hkmlere aykr hareket edenlere hayvan bana 876.-TL idari para cezas uygulanacaktr.

f) 5199 sayl Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fkrasna gre yrrle konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelik hkmlerine aykr hareket edenlere hayvan bana 2.195.-TL idari para cezas uygulanacaktr.

g) 5199 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre; hayvanlara kastl olarak kt davranmak, acmasz ve zalimce ilem yapmak, dvmek, a ve susuz brakmak, ar soua ve scaa maruz brakmak, bakmlarn ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik ac ektirmek yasak olup bu hkme aykr davrananlara 437.-TL idari para cezas uygulanacaktr.

) 5199 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendine gre; kesin olarak ld anlalmadan hayvanlarn vcutlarna mdahalede bulunmak yasak olup bu hkme aykr davrananlara 437.-TL para cezas uygulanacaktr.

(2) Birinci fkrada yer alan cezai ilemler ileri, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Orman ve Su leri, evre ve ehircilik Bakanlklar ile belediye ekiplerince uygulanacaktr.

(3) Sz konusu para cezalar 2013 ylnda uygulanan miktarlar olup idari para cezalar her takvim yl bandan geerli olmak zere o yl iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme orannda artrlarak uygulanacaktr.

BENC BLM

eitli Hkmler

Koordinasyon salanacak kurum ve kurulular

MADDE 20 (1) Koordinasyon salanacak kurum ve kurulular aada gsterilmitir;

a) Diyanet leri Bakanl,

b) ileri Bakanl,

c) Milli Eitim Bakanl,

) Salk Bakanl,

d) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl,

e) evre ve ehircilik Bakanl,

f) Orman ve Su leri Bakanl,

g) Belediyeler,

) TRT Genel Mdrl,

h) Trkiye Diyanet Vakf,

) zel Radyo ve Televizyon Kurulular,

i) Ticaret Borsalar,

j) Trk Veteriner Hekimleri Birlii,

k) Kasaplar Odas.

Dier Hususlar

MADDE 21 (1) Komisyonlar tarafndan dzenlenecek eitim kurslarna komisyon yesi kurum ve kurulular tarafndan gerekli destek salanacaktr.

(2) Komisyonlarca gerekli grlen il ve ilelerde Kurban Bayram ncesinde ve Kurban Bayram sresince l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlerinin sorumluluunda ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrlerinin koordinasyonunda yeterli sayda ara ile nbeti veteriner hekim grevlendirilecektir. Satlamayan kurbanlk hayvanlarn geri dnlerinde veteriner salk raporu dzenlenebilmesi amacyla il/ile mdrlklerince yeterli sayda veteriner hekim grevlendirilmesi yaplacaktr.

(3) Bu Teblide Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar blmnde yer alan hususlarn yerine getirilmesi ve ilgili tm kurum ve kurulularla gerekli ibirlii ve koordinasyonun salanmas ynnden il ve ilelerde Hayvan Salk Zabtas Komisyonlar acilen toplanacak ve Tebli hkmlerinin ilerliini artrmak ynnden gerekli karar ve nlemler alnacaktr.

(4) Belediyeler, halk sal mdrlkleri ve toplum sal merkezleri tarafndan kurban kesim gnlerinde kesim yerlerinden gelecek arlara seri bir ekilde ulalabilmesi iin gerekli tedbirler alnacak ve bu hususta vatandalar bilgilendirme almalar yaplacaktr.

(5) Bakanlka Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve zel radyo ve televizyon kurulular ile ibirlii yaplarak, bu Tebliin ierii ile ilgili 28, 29 ve 30 Eyll 2013 tarihlerinde ana haber bltenlerinin sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi salanacaktr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Tebli hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri (EK 1-6, EK-7)