20 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28713

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1046                                                                                                   Karar Tarihi: 13.7.2013

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 14 Temmuz 2013 Pazar gününden başlamak ve 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 13 Temmuz 2013 tarihli 139’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.