19 Temmuz 2013 Tarihli ve 28712 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

—  Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

—  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Cıvatalar-Genel Kaldırma Amaçlı, Dövme Çelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4 ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3266) (No: MSG-MS-2013/16)

—  INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)

—  Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

—  Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (No: MSG-MS-2013/15)

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 4460-8 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


18/7/2013 tarihli ve 28711 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ankara Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitelerine Ait Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.