19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

CIVATALAR-GENEL KALDIRMA AMALI, DVME ELKTEN, HALKA

BALI-KALTE SINIFI 4 LE LGL TEBL (TS EN ISO 3266)

(TEBL NO: MSG-MS-2013/16)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 27/4/1991 tarihli ve 20854 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard - 91/15-16 Teblii ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS 1028 Cvatalar - Kaldrma Amal Halka Bal, Metrik Vidal standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu Standard yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan hazrlanan TS EN ISO 3266 Cvatalar - Genel Kaldrma Amal, Dvme elikten, Halka Bal-Kalite Snf 4 standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 3266 Standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, genel kaldrma amalar iin dvme elikten kalite snf 4 olan halka bal cvatalarn genel karakteristikleri, performans, dier elemanlarla deitirilebilirlii ve uyumluluu iin gerekli boyutlar kapsar. Bu halka bal cvatalar, eksenel ve eimli ykler iin kullanlabilir.

Bu standard, ISO 2415te belirtildii gibi ayn alma yk snrndaki mapalaryla birlikte, halka bal cvatalarn, halka balarnn uygun olduu balant boyutlarn kapsar. Bu boyutlar, benzer alma yk snrndaki ask kancalaryla dorudan balantya msaade edebilen daha byk bir halka bana sahip tasarmlara da olanak salar.

Bu standard, Madde 4te tanmland gibi kalite snf 4 olan halka bal cvatalarla ilgili tm nemli tehlikeleri, tehlikeli durumlar ve olaylar ierir.

Bu standard, -20 C ila 200 C scaklk aralnda kullanmak iin kalite snf 4 olan halka bal cvatalara uygulanabilir.

Bu standard, tek paradan dvlm olmayan halka bal cvatalara uygulanamaz.

Bu standard, bir standard olarak yaym tarihinden nce imal edilen, dvme elikten kalite snf 4 olan halka bal cvatalara uygulanmaz.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 3266 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 3266 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sayfasndan ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.