19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Engelli Haklar zleme ve Deerlendirme Kurulu.

GENELGE

2013/8

Birlemi Milletler tarafndan 30 Mart 2007 tarihinde imzaya alan ve lkemiz tarafndan imzalanan Birlemi Milletler Engelli Kiilerin Haklar Szlemesi, dier insan haklar szlemelerinde yer alan medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kltrel haklarn tmn bir araya getirmi ve engelli kiilerin haklarnn tevik edilmesi, korunmas ve kullanmnn salanmas iin taraf devletlere den ykmllkleri ortaya koymutur. Szleme, engelli kiilerin kendi seimlerini yapma zgrlkleri ve bamszlklar da dahil olmak zere, kiilerin doutan sahip olduklar onura ve bireysel zerkliklerine sayg gsterilmesi, engellilie dayal ayrmclk yaplmamas, engelli kiilerin topluma tam ve etkili katlm, farkllklara sayg gsterilmesi ve engelliliin insan eitliliinin ve insanln bir paras olarak kabul edilmesi, frsat eitlii, eriilebilirlik, kadn ve erkek arasnda eitlik ile engelli ocuklarn kendi kimliklerini koruyabilmeleri iin haklarna sayg duyulmas gibi ilkeler zerine temellendirilmitir.

3/6/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi ile; "Engellilerin ve yallarn her trl engel, ihmal ve dlanmaya kar toplumsal hayata ayrmcla uramadan ve etkin biimde katlmalarn salamak zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yallara ynelik sosyal hizmet ve yardm faaliyetlerini yrtmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulular ile gnll kurulular arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamak" grevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlna verilmitir.

Bu itibarla; engelli haklarnn korunmas, kullandrlmas ve gelitirilmesine ilikin konularda idari ve yasal dzenlemelere ilikin almalar yapmak, nerilerde bulunmak, kaydedilen gelimeler hakknda kamuoyunun aydnlatlmas amacyla yaplacak almalar deerlendirmek, engelli haklar konusunda alnabilecek nlemlere ilikin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilikin strateji belgesi ve eylem planlar hazrlatmak ve onaylamak, engelli haklar konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonu salamak zere Engelli Haklar zleme ve Deerlendirme Kurulu (Kurul) oluturulmutur.

Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakannn veya gerektiinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Mstearnn bakanlnda; Adalet Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Dileri Bakanl, Genlik ve Spor Bakanl, ileri Bakanl, Kalknma Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Salk Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Diyanet leri Bakanl, Radyo ve Televizyon st Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu, Yksekretim Kurulundan st dzey temsilcilerin ve Trkiye nsan Haklar Kurumu Bakan ve Engelli ve Yal Hizmetleri Genel Mdr ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan tarafndan belirlenecek engellilerle ilgili faaliyet gsteren dier kurumlardan ve sivil toplum kurulularndan yeterli sayda temsilcinin katlmyla kurulmas uygun grlmtr.

Kurulun alma usul ve esaslar, yllk toplant says ile toplant zamanlar Kurul tarafndan belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alnan kararlarn uygulanmasnn takibi ve koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yal Hizmetleri Genel Mdrl tarafndan yrtlecektir. Kurul tarafndan ihtiya duyulmas halinde alt kurul, komite, danma gruplar ve geici ve kalc alma gruplar oluturulabilecektir. lgili kamu kurum ve kurulularnn yan sra niversiteler, sivil toplum kurulular, meslek birlikleri ve zel sektr temsilcileri de Kurul toplantlarna davet edilebilecek, alt kurul ve komite almalarnda yer alabileceklerdir.

Kurul tarafndan alnan kararlarn il ve ile dzeyinde uygulanmas, sonularnn izlenmesi ve deerlendirilmesi amacyla il ve ile kurullar kurulmasna Kurulca karar verilebilecektir. l ve ile kurullarnn kimlerden oluaca, grevleri ile alma usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca ilgili kurumlara duyurulacaktr.

Kurul almalarnn bir btnlk iinde yrtlmesi, engelli haklar konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonun salanmas ve Kurul tarafndan alnan kararlarn uygulanmas iin tm bakanlk, kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve yardm salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan