19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ALE HEKML UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile Hekimlii Uygulama Ynetmeliinin 8 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) Alt aydan daha ksa sreli ziyaret veya seyahat amac hari olmak zere yurtdna ktlar belge ve/veya kaynaklarla tespit edilen kiilerin aile hekiminden kaytlar silinir. Bu kiilerin yurda kalc olarak dndkleri yine uygun belge ve/veya kaynaklarla tespit edilmesi halinde bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnda belirlenmi bulunan usl ve esaslar erevesinde aile hekimine kaytlar yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Entegre salk hizmeti sunulan merkezler dnda, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna nbet tutturulmamas esastr. Ancak 657 sayl Kanunun ek 33 nc maddesinde belirtilen yerlerde ihtiya ve zaruret hsl olduunda haftalk alma sresi ve mesai saatleri dnda aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna nbet grevi verilebilir. Nbete ilikin planlama aile hekimlii uygulamasnda aksamaya mahal vermeyecek ekilde yaplr ve hafta ii sekizer saat hafta sonu ise on alt saatten fazla olmamak zere haftalk 30 saatten fazla nbet tutturulamaz. Aile hekimlii alanlarna tuttuklar nbetler karlnda ilgili kurumlarca nbet creti denir. htiya ve zaruret halinin tespiti illerin salk personeli doluluk oran, nfus, corafi koullar, sosyo-ekonomik ve kltrel zellikleri, nbet tutulacak salk tesisinin il veya ile merkezine uzakl gibi kriterler gz nnde bulundurulmak suretiyle Bakan Onay ile belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Szlemeli aile hekimi olarak grev yapanlar, (a) bendindeki bir defalk tercih hakkn kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerletirmede kullanlmak art ile; yarg kararnn uygulanmas bakmndan baka birinin greve balatlmas zarureti nedeniyle szlemesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararndan nceki son bir yl boyunca aile hekimlii yapm olan tabip ve uzman tabipler, il salk mdr ve halk sal mdr olarak fiilen bir yl grev yapm olan tabip ve uzman tabipler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte faaliyette olan aile sal merkezleri bina artlar ve fizik meknlar ile teknik donanm bakmndan 1/1/2014 tarihine kadar bu Ynetmelik ile getirilen asgari artlara uygun hale getirilmek zorundadr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 (1) dari grevlerinin son bulmasna mteakiben ilk yerletirmede kullanlmak art ile; ilin aile hekimlii uygulamasna getii tarihte il salk mdr, mdr yardmcs ve ube mdr olarak grev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliine bavurmalar ve yerletirilme hakk elde etmesine ramen idari grevlerinden ayrlmalar Bakanlka uygun grlmeyenler, ilde pozisyon boalmas veya yeni pozisyon almas halinde 15 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendine gre yerletirilirler.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.