19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-41

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan; Bursa ili, negl ilesi, Cerrah ky, Kalburt mevkiinde bulunan 106 ada, 1 no.lu parseldeki 13.705.95 m yzlml gayrimenkuln Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

hale konusu gayrimenkuln 1.105.000.- (Birmilyonyzbebin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren smail AVAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, smail AVAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.095.000.- (Birmilyondoksanbebin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Erta Modern Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Erta Modern Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.092.000.- (Birmilyondoksanikibin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Armaan Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Armaan Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.