19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-39

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan; Giresun ili, Keap ilesi, Bozkurt Mahallesi, 249 (eski 61) ada, 14 no.lu parseldeki 2.846,00 m2 yzlml salk oca ve konut alan imarl gayrimenkuln Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

hale konusu gayrimenkuln 426.000.- (Drtyzyirmialtbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Kazm YILMAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Kazm YILMAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.