19 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28712

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 31/03/2013 tarihli ve 28604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir.

 

NO

ŞİRKETİN UNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

56

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Girne Bulvarı Güzelevler Mah. No: 296 Yüreğir/ADANA

(322) 355 20 00

(322) 346 75 65

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.