19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

KLMALAR VE VANTLATRLER LE LGL EVREYE DUYARLI
TASARIM GEREKLER
NE DAR TEBL (SGM-2012/13)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmeliin uygulanmasna ynelik olarak, klimalarn ve vantilatrlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili evreye duyarl tasarm gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; ebeke enerjisi ile alan ve soutmak veya rnn soutma ilevi yoksa stmak iin 12 kWye eit veya daha az anma kapasitesine sahip olan klimalar ve fan g tketimi 125Wye eit veya daha az olan vantilatrleri kapsar.

(2) Bu Tebli;

a) Elektrik harici enerji kaynaklarn kullanan,

b) Youturucu veya buharlatrc tarafnda veya her iki tarafta da havay s transferi ortam olarak kullanmayan

klimalar kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmelie dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin, Klimalar ve Vantilatrler ile lgili evreye Duyarl Tasarm Gereklerine Dair (EC) 206/2012 sayl Komisyon Reglasyonuna paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin amalar bakmndan ayn Ynetmelikte yer alan tanmlara ek olarak aadaki tanmlar geerli olup;

a) Anma kapasitesi (P rated): Standart artlardaki klimann buhar sktrmal evriminin soutma veya stma kapasitesini,

b) ift kanall klima: Soutma veya stma srasnda youturucusundaki (veya buharlatrcsndaki) hava d ortamdan bir kanal araclyla alnan ve ikinci bir kanaldan d ortama braklan ve tamam i ortamda duvar yaknna yerletirilen klimay,

c) Klima: Elektrik kompresr araclyla oluturulan buhar sktrmal evrimi kullanarak i ortamdaki havay soutabilen veya stabilen veya hem stp hem soutabilen cihazlarn yansra, nem alma, havay temizleme havalandrma veya elektrik direnci kullanarak stma gibi ilave ilevleri de yerine getiren klimalar ile ilave su kullanm olmadnda sadece hava ile alabilir nitelikte olmak kaydyla, youturucudaki buharlama iin soutma blmnde oluturulan veya dardan eklenen suyu da kullanabilen cihazlar,

) Tek kanall klima: Soutma veya stma srasnda youturucusundaki (veya buharlatrcsndaki) hava cihazn iinde bulunduu ortamdan alnan ve d ortama braklan klimay,

d) Vantilatr: Iklandrma gibi ilave ilevleri bulunan vantilatrler de dahil olmak zere, kiisel serinleme amacyla kiinin etrafnda veya zerinde hava hareketi oluturmak zere tasarlanm cihaz,

e) Fan g tketimi (PF): Beyan edilen azami fan debisinde almakta olan bir vantilatrn Watt cinsinden ifade edilen ve uygun durumlarda salnm mekanizmas aktifken llen elektrik tketimini,

f) Ynetmelik: Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmelii,

ifade eder.

(2) lave tanmlar, Ek-Ide yer almaktadr.

evreye duyarl tasarm gerekleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamna giren klimalar ve vantilatrlerin evreye duyarl tasarm gerekleri Ek-Ide belirtilmitir.

(2) evreye duyarl tasarm gereklerine uygunluun lm ve hesaplanmasna dair hususlar Ek-IIde belirtilmi olup szkonusu lm ve hesaplamalar Ek-IIye gre yaplr.

Uygunluk iareti

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamna giren rnler, Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtildii ekilde, bu Tebliin artlarn karladklarna dair CE iaretini tamak zorundadr.

Uygunluk deerlendirme ilemi

MADDE 7 (1) Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk deerlendirme ilemi, bu Tebli kapsam rnler asndan anlan Ynetmeliin Ek-IVnde aklanan i tasarm kontrol sistemi veya Ek-Vinde aklanan ynetim sistemine gre yerine getirilir.

(2) Enerji ile lgili rnlerin evreye Duyarl Tasarmna likin Ynetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk deerlendirmesi erevesinde, bu Tebli kapsam rnlere ynelik teknik dosyada Ek-IIde yeralan hesaplamalarn birer rnei bulunacaktr.

Piyasa gzetim ve denetimi amal dorulama prosedr

MADDE 8 (1) Ek-Ide yer alan gereklere uygunlua dair piyasa gzetim ve denetimi gerekletirilirken, Ek-IIIde belirtilen dorulama prosedr uygulanr.

Karlatrmal deerlendirmeler

MADDE 9 (1) Halen piyasada mevcut en yksek performansl klimalara ait rnek karlatrmal deerlendirmeler Ek-IVde verilmitir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebliin;

a) Klimalarn (tek kanall ve ift kanall klimalar hari) Ek-Iin 2(2), 3(1), 3(2), 3(3) bendinde belirtilen hkmleri 1/1/2014 tarihinde,

b) Tek kanall ve ift kanall klimalarn Ek-Iin 2(1), 3(1), 3(2), 3(4) bendinde belirtilen hkmleri 1/1/2014 tarihinde,

c) Fanlarn Ek-Iin 3(1), 3(2), 3(5) bendinde belirtilen hkmleri 1/1/2014 tarihinde,

) Klimalarn Ek-Iin 2(3) bendinde belirtilen hkmleri 1/1/2015 tarihinde,

d) Tek kanall ve ift kanall klimalarn Ek-Iin 2(4) bendinde belirtilen hkmleri 1/1/2015 tarihinde,

e) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri