19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

INSPECCO BELGELENDRME VE GZETM HZMETLER

LMTED RKETݒNN ONAYLANMI KURULU OLARAK

GREVLENDRLMESNE DAR TEBL (SGM: 2013/13)

MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafndan 2459 kimlik kayt numaras tahsis edilmi olan ve Tavukuyolu etin Caddesi Yunus Emre Sokak No: 2 Inspecco Plaza Yukar Dudullu - mraniye/STANBUL adresinde bulunan INSPECCO Belgelendirme ve Gzetim Hizmetleri Limited irketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayl Resm Gazetede yaymlanan Makina Emniyeti Ynetmelii (2006/42/AT)nin Ek IVnde yer alan;

1) Ahap ya da benzeri fiziki zelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki zelliklerde malzemeleri ilemek amacyla kullanlan aadaki tiplerde tek ya da ok bakl dairesel testereler;

1.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, sabit bir yatakl veya destekli, i parasnn el ile veya sklebilir bir g srcs ile beslendii testere makinalar,

1.2) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, el ile iletilen ileri geri hareketli testere arabas veya sehpas bulunan testere makinalar,

1.3) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i parasnn beslenmesi iin birleik bir mekanik tertibat olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

1.4) Kesme srasnda hareketli bak/baklara sahip, ban hareketi mekanik olan, yklemesi ve/veya boaltmas el ile yaplan testere makinalar,

4) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, aadaki tiplerde erit testere tezghlar;

4.1) Kesme srasnda sabit bak/baklara sahip, i paras iin sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya destei olan testere tezghlar,

4.2) leri geri hareketli bir arabaya monte edilmi bak/baklar olan testere tezghlar,

5) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin kullanlan, yukardaki 1den 4e kadar olan paragraflarda ve 7 numaral paragrafta atfta bulunulan birletirilmi makine tipleri,

6) Ahap ilemek iin eitli takm tutucularna sahip, el ile beslemeli zvana tezghlar,

7) Ahap ve benzeri fiziki zelliklere sahip malzemeleri ilemek iin, dikey milli kalp frezeleri,

9) Metal malzemelerin souk ilenmesi iin kullanlan, el ile yklemeli ve/veya boaltmal, hareketli alma paralarnn kursu 6 mmden, hz 30 mm/sden yksek olan, abkant presler de dahil olmak zere, presler,

iin Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkrasnn (b) bendi ve drdnc fkrasnn (a) bendi ile AT Tip ncelemesi balkl Ek IXu kapsamnda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.