17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      16 Temmuz 2013

         69471265-305-6367

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            16 Temmuz 2013

       68244839-140.03-214-477

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6367 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Temmuz 2013 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI