16 Temmuz 2013 Tarihli ve 28709 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5032      İzmir Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay İstasyonları İkmal İnşaatı Yapım İşinde Sözleşme Bedelinin % 39,91’i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bursa Orhangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


16/7/2013 tarihli ve 28709 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.