16 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28709

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2013/13)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2007/13) ile in Halk Cumhuriyeti (HC) ve Suudi Arabistan (S. Arabistan) meneli poliesterlerden sentetik devamsz lifler (polyester elyaf) ithalatnda, HC iin 0,08 ABD Dolar/Kg ve S. Arabistan iin 0,11 ABD Dolar/Kg tutarnda dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) Daha sonra yerli retim dal tarafndan yaplan bavuru zerine, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2009/9) ile HC meneli polyester elyaf iin bir zarar ara gzden geirme soruturmas almtr. Yrtlen ara gzden geirme soruturmas sonucunda, HC iin uygulanmakta olan 0,08 ABD Dolar/Kg tutarndaki nlemin yerli retim dalnn dampingli ithalat nedeniyle urad zararn ortadan kaldrlmas iin yeterli olmad deerlendirildiinden, 5/10/2009 tarihli ve 27367 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2009/33) ile HC meneli polyester elyaf ithalatnda yrrlkte bulunan nlem, 0,21 ABD Dolar/Kga ykseltilerek uygulanmaya devam edilmitir.

(3) Bahse konu rne ynelik mevcut nlemlerin yrrlk sresinin bitiminden nce, 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2011/20) ile yerli retim dalnn nleme konu rn ve lkeler kapsamnda mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecei ilan edilmitir.

(4) Yerli retici SASA Polyester Sanayi A.., HC meneli polyester elyafta uygulanan nlemin yrrlkten kalkmas halinde mezkr rnde dampingin ve zararn devam edecei veya yeniden oluaca hususlarndaki iddialarn ortaya koyarak Ynetmeliin 35 inci maddesi gereince nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) almas talebinde bulunmutur. Sz konusu bavuru, Usa-Fiber Geri Kazanm San. ve Tic. A.., Bozolu Tekstil San. ve Tic. A.., Ertona Tekstil Plastik Geri Dnm San. ve Tic. A.., Rita Kimya ve Tekstil San. ve Tic. A.., Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.., Ylmaz Ambalaj Atklar Geri Dnm San. ve Tic. Ltd.ti. ve E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf San. ve Tic. Ltd.ti. firmalar tarafndan desteklenmitir.

(5) Bavurunun incelenmesi sonucunda, HC meneli polyester elyafta uygulanan dampinge kar nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam edecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti amacyla 7/8/2012 tarihli ve 28377 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2012/17) ile NGGS balatlmtr. Soruturma, Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen NGGS sonularn iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Yaplan incelemede, Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, bavurunun yerli retim dal (YD) adna yaplm olduu ve reticilerin YDyi temsil ettii anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma aln mteakip soruturma konusu rnn Bakanlk tarafndan tespit edilen HCdeki reticilerine/ihracatlarna, Trkiyede yerleik ithalatlarna ve ayrca soruturmaya konu lkenin Ankaradaki Bykeliliine bildirimde bulunulmutur. Sz konusu bildirim ile soruturmann ald duyurularak soruturma sreci hakknda bilgi verilmi ve ilgili taraflarn soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine nasl eriebilecekleri belirtilmitir.

(2) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannmtr. Taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(3) YD, soruturma sresi boyunca Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) Kendilerine bildirim yaplan 12 ithalat firmann 5inden cevap alnmtr. Ayrca dier 1 firma da ithalat soru formunu sunmamakla beraber, soruturmaya ilikin grlerini iletmitir.

(5) HCden herhangi bir retici/ihracat firmadan soruturmaya ilikin cevap alnmamtr.

(6) Soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren nihai bildirim raporu, ilgili taraflarn kart gr ve deerlendirmelerini iletmelerine imkan vermek amacyla, soruturma konusu lkenin Ankaradaki Bykeliliine, soruturma srasnda gr bildiren ithalatlara, yerli retim dalna ve dier taraflara iletilmitir.

(7) Nihai bildirime yerli reticilerden bir tanesinden gr alnm, baka herhangi bir taraf gr bildirmemitir.

(8) lgili taraflarn soruturma boyunca ve nihai bildirim sonras ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, bu grlerin mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlarna bu Tebliin ilgili blmlerinde deinilmitir. Ayrca, ilgili taraflardan alnan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nshalar, talep eden btn ilgili taraflarn bilgisine sunulmak zere hazr tutulmutur.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli retici SASA Polyester Sanayi A..nin Adanada bulunan retim tesisi ile idari merkezinde 15-17/1/2013 tarihlerinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/200931/12/2011 arasndaki dnem nihai gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC KISIM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, HC meneli 5503.20.00.00.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonunda (GTP) yer alan poliesterlerden sentetik devamsz liflerdir (polyester elyaf).

(2) Polyester elyaf olarak da bilinen rn, ekim ve sl sabitleme ilemlerinden gemi poliester filamentlerden ya da devaml lifler demetinden elde edilmekte olup, kullanm yeri ve amacna gre alc tarafndan talep edilen boyda kesilmektedir. nlem konusu rn, teknik tekstilde (nonwoven), karml iplik retiminde, ayrca yatak ve yorgan gibi eitli ev tekstili rnlerinde dolgu malzemesi olarak kullanlmaktadr. Tekstil, teknik tekstil, konfor ve dolgu elyaf sektr olmak zere temel kullanm alan vardr.

(3) Polyester elyaf retimi, Dimetiltereftalat (DMT) veya Terephthalic Acid (PTA) ve Monoetilen Glikol (MEG) ana hammaddelerinin kimyasal birleimi ile, ester deiim ve polimerizasyon safhalarndan sonra filament haline getirilerek ve bu filament demetlerinin birletirilmesi, ekme, kvrck verme ve fini (ya) verme ilemlerinden sonra elde edilen towun istenilen boylarda kesilerek balyalanmas ve sevk iin hazr hale getirilmesi safhalar ile gereklemektedir.

(4) YD tarafndan retilen polyester elyaf ile soruturma konusu lke meneli polyester elyafn benzer rn olduu tespiti esas soruturmada yaplmtr. Bu soruturmada ise, gerek YD tarafndan gerekse soruturma konusu lkede retilen polyester elyafn ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn rn alglamas ve rnlerin birbirini ikame edebilmeleri asndan iki rnn benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair bir tespitte bulunulmamtr.

(5) Soruturma srecinde bir firma tarafndan, zellikle nonwoven retiminde kullanlan ve rnn bir tipi olan bicomponent low melt polyester elyafn, ayr bir rn olduu, yerli retim dal tarafndan retilmedii, bu nedenle nlem kapsam dnda braklmas gerektii ifade edilmitir. Sz konusu rnn, polyester elyafn bir tipi olduu deerlendirilmi olup, yerli retim dalnn mevzuat uyarnca soruturma konusu rnn tm tiplerini retmek gibi bir zorunluluu bulunmamakla birlikte, rne benzer niteliklerde olan monocomponent low melt rettii ve satn gerekletirdii grlmtr.

(6) Soruturma konusu rn ile ilgili aklamalar genel ierikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC KISIM

Dampingin Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma srasnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marjlar gsterge olarak dikkate alnmtr. Burada, nlemin etkisiyle ithalatn ksmen dier lkelere kaym olduu ve ithalatn alt bileimlerinde ksmi deiimlerin yaand gzlemlenmitir.

DRDNC KISIM

Zararn Varl ve Devam

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, YDdeki zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir.

(2) Bu erevede, soruturma konusu rnn genel ithalat, soruturma konusu lkelerden yaplan ithalat (mutlak ve nisbi olarak) ve pazar paylarnn geliimi, soruturma konusu ithalatn i piyasa fiyatlarna etkisi, yerli retim dalnn ekonomik gstergelerindeki gelimeler ve dier unsurlar deerlendirilmitir.

BRNC BLM

Soruturma Konusu thalatn Geliimi

rnn genel ithalat

MADDE 10 (1) Soruturma konusu rnn Trkiyeye genel ithalat ve HCden yaplan ithalatn analizinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr. nceleme iin 2009-2011 dnemi esas alnm, eilimi izlemek iin 2012 verilerine de yer verilmitir.

(2) rnn genel ithalatndaki eilime bakmak iin 2009-2011 dneminde nleme konu rnn, tm lkelerden gerekletirilen genel ithalat verileri incelenmitir. Bu erevede, 2009 ylnda 62.109.086 Kg olan ithalatn 2010 ylnda 73.640.040 Kga kt, 2011 yl sonunda ise 93.610.545 Kga ykseldii grlmektedir. 2012 yl ithalat ise 96.948.331 Kg olmutur. rnn ithalatna deer olarak bakldnda ise 2009 ylnda 94.487.601 ABD Dolar olan soruturma konusu rn ithalatnn 2010 yl sonunda 125.915.405 ABD Dolar seviyesine kt ve 2011 ylnda tekrar artarak 194.204.919 ABD Dolar seviyesine ykseldii grlmektedir. 2012 ylnda ithalatn deeri 170.793.193 ABD Dolardr.

(3) rnn genel ithalatnn ortalama birim fiyatlarna bakld zaman ise rnn 2009-2011 dneminde, yllar itibariyle fiyatlarnn srasyla 1,52 ABD Dolar/Kg, 1,71 ABD Dolar/Kg ve 2,07 ABD Dolar/Kg olarak gerekletii grlmektedir. 2012 yl birim fiyat ise 1,76 ABD Dolar/Kgdr.

(4) Soruturmaya konu rnn 2009-2011 dneminde genel ithalat seyri incelendiinde, bahse konu dnemde genel ithalat miktarnn, deerinin ve birim fiyatlarnn art gsterdii tespit edilmitir.

(5) 2009-2011 dneminde genel ithalat iinde, Dahilde leme Rejimi (DR) kapsamnda kayda deer oranda ithalatn yapld grlmektedir. Toplam ithalat iinde DR kapsamnda yaplan ithalatn pay miktar baznda, 2009 ylnda %15, 2010 ylnda %18, 2011 ylnda %28 olarak gereklemitir. Bahse konu pay, 2012 ylnda %28 dzeyindedir.

rnn soruturma konusu lkeden ithalat

MADDE 11 (1) 2009-2011 dneminde HCden yaplan nlem konusu rn ithalat miktar baznda 2009 ylnda 33.131.469 Kg, 2010 ylnda 14.416.882 Kg, 2011 ylnda 33.843.033 Kg olmutur. 2012 ylnda ithalat ise 20.396.061 Kgdr.

(2) HCden yaplan ithalatn birim fiyat, 2009 ylnda 1,48 ABD Dolar/Kg, 2010 ylnda 1,61 ABD Dolar/Kg, 2011 ylnda 1,93 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir. 2012 yl birim fiyat ise 1,73 ABD Dolar/Kgdr.

(3) HC kaynakl ithalatn toplam ithalat iindeki pay ise 2009 ylnda %53, 2010 ylnda %20 ve 2011 ylnda %36 olarak gereklemitir. 2012 ylnda bu oran %21dir.

(4) HC kaynakl ithalat iinde DR kapsamnda yaplan ithalatn pay 2009-2011 dneminde srasyla %17, %60 ve %56dr. 2012 ylnda bu oran %79dur. Bahse konu dnemde, 2010 yl haricinde DR kapsamnda yaplan ithalat ile DR haricinde yaplan ithalatn birim fiyatlarnda bir farkllamann olmad grlmektedir. 2012 ylnda ise, DR kapsamnda yaplan ithalatn birim fiyat, DR dnda yaplan ithalatn birim fiyatnn kayda deer orannda altndadr.

Trkiye toplam benzer rn tketimi ve pazar paylar

MADDE 12 (1) Soruturma konusu ithalatn nispi olarak deiimini grebilmek iin, sz konusu ithalatn toplam Trkiye benzer rn tketimi iindeki pay incelenmitir. Bu balamda Trkiyede toplam benzer rn tketimi hesaplamasnda yerli retim dalnn yurt ii sat miktar ile genel ithalat miktar toplanarak ilgili yla ilikin benzer rn tketim rakamlar elde edilmitir. Yerli retim dalndan temin edilen veriler nda, ikyeti yerli retici yerli retim dalnn soruturma dneminde retim miktar baznda %67sini temsil ettiinden, gzden geirme dnemi iin yaplan hesaplamada dier yerli retici firmalarn yurt ii sat miktarlarnn toplam bahse konu oran kullanlarak, toplam Trkiye tketimi tahmini olarak bulunmutur.

(2) nlem konusu rndeki Trkiye toplam tketimi miktar baznda endeks deeri 2009 yl iin 100 olarak kabul edildiinde, 2010 yl iin bu rakamn 135e, 2011 ylnda ise 150ye kt grlmektedir.

(3) HCnin pazar paynn endeks deeri, 2009da 100, 2010da 32 ve 2011de 68 olarak gereklemitir.

(4) Yerli retim dalnn pazar pay deerlendirildiinde, 2009da 100 olan pazar pay endeks deeri, 2010da 107ye ykselmi ve 2011de ise 100 olarak gereklemitir.

(5) HC haricindeki dier lkelerin pazar paynda ise art gzlenmitir. Bahse konu lkelerin pazar pay endeks deeri, 2009da 100 iken, 2010da 152 seviyesine ulam ve 2011de 137 seviyesine gerilemitir.

Soruturma konusu ithalatn yerli retim dal i piyasa sat fiyatlar zerindeki etkisi

MADDE 13 (1) nlemin kalkmas halinde HC meneli ithalatn yerli retim dalnn fiyatlar zerindeki etkisini analiz etmek iin, fiyat krlmas ve fiyat basks hesaplar yaplmtr.

(2) Fiyat basks, dampingli ithal fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli retim dalnn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir. Fiyat krlmas ise, ithal rn fiyatlarnn Trkiye piyasasnda yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gsterir.

(3) Yerli retim dalnn olmas gereken fiyat soruturma konusu rnn birim ticari maliyetine makul bir kar marj eklenmek suretiyle bulunmutur. HC meneli ithalatn Trkiyeye giri fiyatlar ise, TK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatlar zerine %4 gmrk vergisi ve %2 orannda dier gmrk masraflar eklenerek bulunmutur. Dampinge kar nlemin sz konusu olmad bir ortamda fiyatlarn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyatlara dampinge kar nlem eklenmemitir.

(4) Bu erevede, HC meneli ithalat iin hesaplanan fiyat krlmas CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2009, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla %0, %8 ve %14 orannda olduu tespit edilmitir.

(5) HC meneli ithalat iin hesaplanan fiyat basks ise, CIF ihra fiyatnn yzdesi olarak 2009, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla %17, %1 ve %9 oranndadr.

KNC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 14 (1) Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesinde ikyeti yerli reticinin (SASA A..) verileri kullanlmtr. Eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki veriler iin TKin yaymlad yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm reel deerler kullanlm ve tm veriler 2009 yl=100 olacak ekilde endekslenmitir.

a) retim, Kapasite ve Kapasite Kullanm Oran

1) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde 2009 ylnda 100 olan retim miktar endeks deeri, 2010 ylnda 146ya, 2011 ylnda ise 157ye ulamtr.

2) Yerli retim dalnn nlem konusu polyester elyaf iin retim kapasitesinde 2009-2011 dneminde herhangi bir deiiklik olmamtr. Kapasite kullanm orannn endeks deerine bakldnda ise, 2009 ylnda 100 olan sz konusu deerin, 2010 ylnda 146ya kt, 2011 ylnda ise 157 olarak gerekletii tespit edilmitir.

b) Yurt i Satlar ve hracat

1) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde yurt ii sat miktar endeksi deeri 2009 ylnda 100 olarak alndnda, sz konusu endeksin 2010da 145e, 2011de ise 150ye kt grlmektedir. Ayn dnem iin yurt ii sat hslat reel olarak incelendiinde, 2009 ylnda 100 olan endeks deerinin, 2010da 151e, 2011 ylnda ise 196ya kt grlmektedir.

2) hracat miktar endeksi deerinin 2009 ylnda 100 olduu kabul edilirse, 2010da 209a, 2011 ylnda ise 180e kt grlmektedir. hracat birim fiyatlarnn endeks deeri ise 2009 ylnda 100 iken 2010 ylnda 89a dm, 2011 ylnda ise 127ye kmtr.

c) Yurt i Sat Fiyatlar

1) Yurt ii satlarn kilogram bazndaki birim fiyatlarnn reel endeks deerlerine bakldnda, 2009 ylnda 100 olarak kabul edilen endeksin 2010 ylnda 104e, 2011 ylnda ise 131e kt tespit edilmitir.

) Pazar Pay

1) Yerli retim dalnn pazar pay endeks deeri 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 107 ve 2011 ylnda 100 olarak gereklemitir (Yerli reticilerin tamam dikkate alnmtr).

d) Stoklar

1) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde dnem sonu stok verileri miktar baznda incelendiinde, 2009 ylnda 100 olan stok miktar endeksi deerinin, 2010 ylnda 21e geriledii, 2011 ylnda ise 76ya kt grlmektedir.

e) stihdam

1) Yerli retim dalnn nlem konusu polyester elyafn retiminde alan direkt ii saysnn endeks deeri 2009 ylnda 100 olarak kabul edildiinde, sz konusu deerin 2010da 109a, 2011 ylnda ise 120ye kt grlmektedir.

f) Verimlilik

1) Yerli retim dalnda alan ii bana retimi yanstan verimlilik endeksi deeri 2009 ylnda 100 iken, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla 134 ve 131 olarak gereklemitir.

g) Maliyetler ve Krllk

1) Yerli retim dalnn nlem konusu polyester elyaf arlkl ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 ylnda 100 iken, 2010 ylnda 85 ve 2011 ylnda 104 olarak gereklemitir.

2) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde yurt ii satlarda birim krll 2009 ylnda -100 iken, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla 116 ve 114 olarak gereklemitir.

3) Yerli retim dalnn nlem konusu rnde genel birim krll 2009 ylnda -100 iken, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla 97 ve 115 olarak gereklemitir.

) Nakit Ak

1) Yerli retim dalnn nlem konusu polyester elyaf satndan elde ettii nakit ak endeksi (kr+amortisman) 2009 ylnda -100 iken, 2010 ylnda 349 ve 2011de 405 olarak gereklemitir.

h) Byme

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif bykl 2009 ylnda 100 iken, 2010 ve 2011 yllarnda srasyla 126 ve 163 olarak gereklemitir.

) Sermaye ve Yatrmlar Artrma Yetenei

1) Yerli retim dalnn sermaye artrma yeteneini grebilmek iin yerli retim dalnn btn faaliyetlerinde kullanlan zsermayesi incelenmitir. Buna gre, 2009 ylnda 100 olan zsermaye endeksi, 2010 ve 2011de srasyla 116 ve 138 olarak gereklemitir.

2) Yerli retim dalnn yatrmlar arttrma yeteneini grebilmek iin, yerli retim dalnca yaplan yatrmlarn seyri incelenmi ve gzden geirme dnemi boyunca soruturma konusu rne ilikin yeni byk yatrmlarn yapld grlmtr. Yerli retim dalnn soruturma konusu rne ilikin yapt yatrmlarn endeks deeri 2009 ylnda 100 iken 2010 ylnda 5.459a, 2011 ylnda ise 83.786ya ykselmitir.

i) Yatrmlarn Geri Dn Oran

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetleri ile ilgili olarak yatrmlarn geri dnn yanstan Kr/zkaynak orannn endeks deeri 2009 ylnda -100 iken 2010 ylnda 68e, 2011 ylnda ise 73e ykselmitir.

j) Esas Soruturmadaki Damping Marjnn Bykl

1) Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar, %19,94-%30,61 gibi yksek dzeylerdedir.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesi

MADDE 15 (1) Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri 2009-2011 dnemi iin incelendiinde, mevcut nlemin etkisiyle ve 2009 ylnda yaanan ekonomik krizin etkilerinin dnem iinde azalmas nedeniyle, gstergelerde nemli oranda iyilemeler olduu grlmektedir.

(2) Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelendiinde, yrrlkte bulunan nlemin de etkisiyle kriz dnemi sonrasnda ekonomik gstergelerde eilimin olumlu bir seyir iine girdii, retim ve yurt ii satlarn arttrd grlmektedir. 2009 ylnda zarar eden YD, 2010 ve 2011 yllarnda kra gemitir. Gzden geirme dneminde byme, kapasite kullanm oran, yatrmlarn geri dn rakamlarndan da anlald zere yerli retim dalnn zellikle incelenen dnemde nemli yatrmlar yapt ve soruturma konusu rn retimindeki alan saysn da arttrd grlmtr.

(3) Mevcut dampinge kar nlem ncesi dneme ilikin YDn ekonomik gstergeleri ile nlem sonras gstergeleri karlatrldnda, YDn birok temel ekonomik gstergesinin olumlu gelime gsterdii grlmektedir. Bu erevede mevcut dampinge kar nlemin etkili olduu anlalmaktadr.

(4) HC meneli ithalatn birim fiyatlar ile genel ithalatn arlkl ortalama birim fiyatlar karlatrldnda, HC meneli ithalatn birim fiyatlarnn genel ithalatn birim fiyatlarndan gzden geirme dnemi boyunca daha dk seyrettii grlmektedir.

BENC KISIM

Dampingin ve Zararn Devam Etmesi veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 16 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

(2) Bu erevede, soruturmaya konu lkedeki yerleik kapasite, ihracat kabiliyeti ve ihra fiyatlar, bahse konu lke iin Trkiye pazarnn nemi ve bu lkedeki mevcut yerleik kapasitenin Trkiyeye ynlendirilme olasl, dier lkelerin uygulad ticaret politikas nlemleri, esas soruturmada tespit edilen damping marj bata olmak zere damping ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilikin dier unsurlar incelenmitir.

(3) Soruturma konusu rnn kresel piyasasndaki gelimeler ve soruturma konusu lkenin ihracatna ilikin inceleme, Uluslararas Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanlarak yaplmtr. Analizde, UTMde yer alan nlem konusu rn kapsayan 5503.20 GTPe ait istatistikler kullanlmtr.

Soruturmaya konu rnn kresel piyasasnda gelimeler

MADDE 17 (1) 5503.20 GTPli rnn dnya genelinde miktar baznda ihracat 2009da 2.278.109 Ton, 2010da ise 2.685.865 Ton ve 2011 ylnda 2.783.914 Ton olarak gereklemitir. Miktar baznda ihracatta 2011 ylnda toplam ihracat iinde %28 pay ile HC birinci srada yer alrken, Gney Kore %21 ile ikinci srada, Tayvan %13 ile nc ve Tayland %7 ile drdnc, Hindistan %5 ile beinci srada yer almaktadr.

(2) Birim fiyatlar incelendiinde polyester elyaf, 2009 ylnda 1.186 ABD Dolar/Ton, 2010da 1.390 ABD Dolar/Ton ve 2011 ylnda 1.837 ABD Dolar/Ton birim fiyatndan ilem grmtr.

(3) Dnyada iklim deiiklii, ekilebilir alanlarn azalmas pamuk fiyatlarn arttracandan, polyestere olan talebin artaca ngrlmektedir. Pamuk arzndaki dn, nmzdeki 5 yl ierisinde dnyada polyester elyafa olan talebi daha da arttraca deerlendirilmektedir.

Soruturmaya konu lkenin ihracat potansiyeli

MADDE 18 (1) Soruturma konusu HCnin dnyaya ihracat miktar baznda 2009da 398.822 Ton, 2010 ylnda 575.074 Ton, 2011 ylnda 787.833 Ton olduu grlmektedir.

(2) 2009-2011 dneminde HCnin ihracatndaki birim fiyatlar ele alndnda srasyla 1.028 ABD Dolar/Ton, 1.236 ABD Dolar/Ton ve 1.648 ABD Dolar/Ton seviyesinde olumutur. HCnin birim fiyatlarnn 2009-2011 dnemi boyunca dnya birim fiyatlarnn olduka altnda seyrettii grlmektedir.

(3) HCnin 2009-2011 dneminde dnya polyester elyaf ihracatndaki miktar bazndaki pay deerlendirildiinde, 2009da %18, 2010da %21 ve 2011de %28 olduu grlmektedir. HC, 2011 ylnda G. Koreyi geerek birincilie ykselmitir.

Soruturmaya konu lkedeki retim kapasitesi ve retimi

MADDE 19 (1) Sektrde ska kullanlan Tecnon Orbichem Mays 2012 Raporuna gre HC gerek kapasite gerekse retim deerleri asndan ak ara dnyann nde gelen reticisidir. Rapora gre 2009-2011 dneminde HCnin retim kapasitesi yllk 10.000.000 Ton, retimi ise 2009 ylnda 7.990.000 Ton, 2010 ylnda 8.779.000 Ton ve 2011 ylnda 9.776.000 Ton olarak gereklemitir.

Soruturmaya konu lkenin belirli lke pazarlarndaki durumu

MADDE 20 (1) AB Pazara Giri Veri Tabanndan (EU Market Access Database) ve Eurostat verilerinden yararlanlarak, soruturma konusu lkenin AB-27ye ihracat ve ABnin soruturma konusu GTP altnda yer alan polyester elyaf rnnn genel ithalatna ilikin veriler incelenmitir. Euro bazndaki deerlerin ABD Dolar bazndaki deerler ile karlatrlmasnda Euro-Dolar paritesi olarak, 2009 yl iin 1,39, 2010 yl iin 1,33 ve 2011 yl iin 1,39 ortalama deerleri alnmtr (Oanda.com verileri).

(2) Buna gre AB-27ye toplam olarak 2009 ylnda 379.014 Ton, 2010 ylnda 458.558 Ton ve 2011 ylnda 502.560 Ton ithalat yaplmtr. Bahse konu genel ithalatn birim fiyat ise 2009 ylnda 913 Euro/Ton (1.269 ABD Dolar/Ton) ve 2010 ylnda 1.122 Euro/Ton (1.493 ABD Dolar/Ton) ve 2011 ylnda 1.406 Euro/Ton (1.954 ABD Dolar/Ton) olmutur. 2011 yl itibariyle, miktar baznda ABnin en byk 3 tedarikisi, Gney Kore (%33), Tayvan (%22) ve Hindistan (%12) olmutur. Ayn yl soruturma konusu HC, ABnin en byk dokuzuncu tedarikisidir.

(3) HCden AB-27ye miktar baznda 2009 ylnda 5.171 Ton ve 2010 ylnda 5.198 Ton ve 2011 ylnda 8.995 Ton nlem konusu rn ithal edilmitir. HCnin AB-27 ithalat iindeki pay 2009-2011 dneminde srasyla %1,36, %1,13 ve %1,79 olmutur. Yaplan bu ithalatn birim fiyat ise 2009 ylnda 890 Euro/Ton (1,237 ABD Dolar/Ton), 2010 ylnda 1.065 Euro/Ton (1.417 ABD Dolar/Ton), 2011 ylnda 1.276 Euro/Ton (1.774 ABD Dolar/Ton) olarak gereklemitir.

nc lkelerce uygulanan ticaret politikas nlemleri

MADDE 21 (1) Soruturma konusu rnde HCye kar nc lkelerin uygulamakta olduklar ticaret politikas nlemleri incelendiinde, Amerika Birleik Devletleri (ABD), Endonezya, Pakistan ve Gney Afrika Cumhuriyetinin dampinge kar nlem uyguladklar tespit edilmitir. Pakistan bahse konu nlemi 5/6/2009, Gney Afrika Cumhuriyeti 28/5/2010, Endonezya 23/11/2010 tarihinde uygulamaya koymutur. ABD nlemi ise 1/6/2007de yrrle konulmu, nihai gzden geirme soruturmas sonucunda 12/10/2012 tarihinde uygulamaya devam edilmesine karar verilmitir. Bahse konu lkelerin uygulad nlemler, HCnin sadece lkemize deil dier lkelere de dampingli ihracat yaptn ve mevcut nlemin sona ermesi halinde HCdeki ihracatlarn Trkiye pazarna daha younlaacaklarnn muhtemel olduunu ortaya koymaktadr.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 22 (1) Trkiye, tekstil sektrnn byklnn ve corafi konumunun sunduu avantajdan tr HC iin nemli bir pazar olarak deerlendirilmektedir. nlem konusu rne ynelik olarak Trkiyenin i pazar byklnn ve byme potansiyelinin nlem konusu lke iin cazip bir seviyede olduu ve Trkiyenin ilgili rndeki tketim endeksinin 2009-2011 dneminde nemli lde artt deerlendirilmektedir.

(2) rnn talebi tekstil sektrndeki iplik, teknik tekstil (non-wowen) ve ev tekstili dolgu malzemesi talebine paralel olarak gelimektedir.

(3) Yerli reticilerle yaplan grmeler ve genel ekonomik gstergeler dikkate alndnda, genel olarak Trkiye ekonomisinde ve tekstil sektrnde yaanan ekonomik canlln ve i talep artnn orta vadede de devam edecei deerlendirilmektedir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 23 (1) Soruturma konusu rnde uygulanan mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden esas damping soruturmas esnasnda HC iin tespit edilen damping marjlar, bahse konu lkedeki yerleik retici/ihracatlarn nlemin kalkmas halinde muhtemel davranlarn yanstmas bakmndan nemli bir gsterge nitelii tamaktadr.

(2) Buna gre, 2007 ylnda sona eren esas damping soruturmasnda HCde yerleik Huvis Sichuan firmas iin CIF ihra fiyatnn %19,94 orannda damping marj hesaplanmtr. HCde yerleik dier firmalara ynelik damping marj ise CIF ihra fiyatn %30,61i olarak belirlenmitir.

Deerlendirme

MADDE 24 (1) Bu aamada HCye ynelik uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmitir.

(2) Yukardaki bilgiler nda, HCnin gerek kapasite gerek d ticaret bakmndan nleme tabi rnde dnya lideri olduu; genel ihracatnn yldan yla nemli oranda art gsterdii; nleme konu polyester elyafta, AB pazarna Trkiyeye gre nispeten dk fiyatlarla ihracat gerekletirebildii; yrrlkte bulunan nlemin kaldrlmas sonucu dk fiyatl ihracatn byk kapasitesiyle beraber Trkiyeye kolayca ynlendirebilecei deerlendirilmektedir. Buna ilaveten, yine nlemin ortadan kalkmas halinde HCnin muhtemel davrann yanstmas bakmndan esas soruturmada hesaplanan damping marjlarnn yksek oranlarda olduu; HC meneli ithalatn son dnemde tekrar nemli bir seviyeye geldii ve ithalatn byk bir ksmnn DR kapsamnda gerekletirildii gz nne alndnda mevcut nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingli ithalatn ve yerli retim dalndaki zarar durumunun devam ya da tekrarnn muhtemel olduu deerlendirilmitir.

BENC KISIM

Dier Hususlar

nc lkelerden ithalat ve dier hususlar

MADDE 25 (1) Soruturma konusu rnde soruturma konusu lke haricindeki lkelerden yaplan ithalatn, genel ithalat iindeki paynn nlemin yrrle girdii 2007de %53 iken, 2009da %47, 2010da %80 ve 2011de %64 seviyesine ulat grlmektedir. 2012 ylnda bu oran, %79dur.

(2) te yandan HCnin yan sra, soruturma konusu rnde Gney Kore, Endonezya, Hindistan, Tayvan ve Tayland meneli ithalat iin de deien oranlarda dampinge kar nlem yrrlktedir. S. Arabistana ynelik nlem ise 5 yllk uygulama sresinin sona erdii 1/9/2012 tarihinde yrrlkten kaldrlmtr.

(3) Ayrca gzden geirme dneminde etkileri sren kresel ekonomik krizin etkileri ve dier makro ekonomik gelimeler, gerek ithalat verileri gerekse yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri zerindeki etkileri yaplan analizlerde dikkate alnmtr.

(4) Bununla birlikte, bahse konu hususlarn soruturma konusu nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn tekrar meydana gelebileceine ilikin ibu Teblideki tespitleri ortadan kaldracak nitelikte olmad deerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonu

Karar

MADDE 26 (1) Soruturma sonucunda, mevcut dampinge kar nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemin miktarnn deitirilmeden aada belirtilen ekilde aynen uygulanmasna devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Eyann Tanm

Mene lke

Dampinge Kar nlem Miktar

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

in Halk Cumhuriyeti

0,21 ABD Dolar/Kg

 

Uygulama

MADDE 27 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann ithalatnda, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.