12 Temmuz 2013 Tarihli ve 28705 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5049     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tatbikatların İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4948     Ordu İli, Gölköy ve Mesudiye İlçelerinde Tesis Edilecek Boztepe Hidroelektrik Santrali ile Gölköy TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5038     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2013/5047     Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/7/2013 Tarihli ve 2013/105 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/21, K: 2013/57 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri