11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı Cumhuriyet savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca 25/06/2013 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince atanmasına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 25.06.2013/1245

ADLİ YARGI CUMHURİYET SAVCI ADAYLARI:

8. derecenin 2. kademesi  (675+1300) göstergesi ile;

1- 124547 Sincan Adli Yargı Cumhuriyet savcı adayı İsmail KARATAŞ Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na,

 

8. derecenin 1. kademesi  (660+1300) göstergesi ile;

2- 139662 Aydın Adli Yargı Cumhuriyet savcı adayı Habip Ekrem TEKER Adana Cumhuriyet Savcılığı’na,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.