11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 10/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-37

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl ankr ilinde

bulunan 4 adet tanmazn zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca (dare);

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl;

ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 284 ada, 1 nolu parselde kaytl 12.482,98 m2 yzlml tanmazn,

ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 285 ada, 1 nolu parselde kaytl 16.757,49 m2 yzlml tanmazn,

ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 286 ada, 1 nolu parselde kaytl 12.557,54 m2 yzlml tanmazn,

ankr ili, Eldivan ilesi, Cami Mahallesi, 210 ada, 2 nolu parselde kaytl 10.752,36 m2 yzlml tanmazn,

sat yntemiyle zelletirilmesini teminen, 4046 sayl Kanun, hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar erevesinde gerekletirilen ihaleleri sonucunda hale Komisyonunca:

1. ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 284 ada, 1 nolu parselde kaytl 12.482,98 m2 yzlml tanmazn, 88.000 (Seksensekizbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 87.000 (Seksenyedibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 285 ada, 1 nolu parselde kaytl 16.757,49 m2 yzlml tanmazn, 140.000 (Yzkrkbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 139.000 (Yzotuzdokuzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3. ankr ili, erke ilesi, Karalar Mahallesi, 286 ada, 1 nolu parselde kaytl 12.557,54 m2 yzlml tanmazn, 90.000 (Doksanbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Lsev Salk Tantm ve Reklamclk Turizm Hizmetleri Tarm Hayvanclk Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 89.000 (Seksendokuzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nova naat Turizm Mhendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4. ankr ili, Eldivan ilesi, Cami Mahallesi, 210 ada, 2 nolu parselde kaytl 10.752,36 m2 yzlml tanmazn, 100.000 (Yzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Aye ERDOANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Aye ERDOANn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 99.000 (Doksandokuzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Eldivan Gvenel Gda Tarm htiya Maddeleri ve naat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Eldivan Gvenel Gda Tarm htiya Maddeleri ve naat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararlarn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemelerinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi ilemlerinin dare tarafndan gerekletirilmesine

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden

karar verilmitir.