11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2011

28123

 

 

EK - 1

BÖLÜMLER                            

Aktüerya

Gazetecilik

Makine Mühendisliği

Aktüerya Bilimleri

Gerontoloji

Matematik

Alman Dili ve Edebiyatı

Görme Engelliler Öğretmenliği

Matematik Mühendisliği

Almanca Öğretmenliği

Görsel İletişim

Matematik Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Görsel İletişim Tasarımı

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Arap Dili ve Edebiyatı

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Matematik-Bilgisayar

Arapça Öğretmenliği

Grafik

Medya ve Görsel Sanatlar

Arkeoloji

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım

Medya ve İletişim

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Grafik Sanatları

Mimarlık

Avrupa Birliği İlişkileri

Grafik Tasarım

Moda Tasarımı

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Grafik Tasarımı (M.T.O.K.)

Muhasebe

Bankacılık

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Bankacılık ve Finans

Halkbilim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Halkla İlişkiler

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Basın Yayın

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Mühendislik Programları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Mütercim-Tercümanlık

Bilgisayar Bilimleri

Hemşirelik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bilgisayar Mühendisliği

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Öğretmenlik Programları

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Hırvat Dili ve Edebiyatı

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Hindoloji

Pazarlama

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Hititoloji

Psikoloji

Bilgisayar-Enformatik

Hukuk Fakültesi

Radyo ve Televizyon

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Hungaroloji

Radyo, Televizyon ve Sinema

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

İbrani Dili ve Edebiyatı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Biyokimya

İktisat

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Biyoloji

İlahiyat

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Biyoloji Öğretmenliği

İletişim

Resim

Boşnakça

İletişim Bilimleri

Resim İş Öğretmenliği

Bulgar Dili ve Edebiyatı

İletişim Sanatları

Rus Dili ve Edebiyatı

Coğrafya

İletişim ve Tasarım

Sağlık İdaresi

Coğrafya Öğretmenliği

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Sanat ve Tasarım Yönetimi

Çeviribilim

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Sigortacılık

Çin Dili ve Edebiyatı

İngilizce Öğretmenliği

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Çocuk Gelişimi

İngilizce Öğretmenliği-ELT

Sinema ve Televizyon

Dilbilim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sistem Mühendisliği

Dilbilimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Siyaset Bilimi

Diş Hekimliği Fakültesi

İslam ve Din Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dünya Dinleri

İslami İlimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Eczacılık Fakültesi

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Edebiyat Programları

İstatistik

Sosyal Hizmet

Ekonometri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Sosyoloji

Ekonomi

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Tarih

Ekonomi ve Finans

İşletme

Tarih Öğretmenliği

Ekonomi ve İdari Bilimler Programları

İşletme Bilgi Yönetimi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

İşletme Enformatiği

Tasarım

Elektrik Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İşletme-Ekonomi

Tezhip

Elektronik Mühendisliği

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Tıp Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Japon Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Endüstri Mühendisliği

Japonca Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Kamu Yönetimi

Türkçe Öğretmenliği

Endüstriyel Tasarım

Karşılaştırmalı Edebiyat

Uluslararası Finans

Enformasyon Teknolojileri

Kimya

Uluslararası İlişkiler

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Kimya Mühendisliği

Uluslararası İşletme

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Uluslararası Ticaret

Fars Dili ve Edebiyatı

Kimya Öğretmenliği

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Felsefe

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Urdu Dili ve Edebiyatı

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kontrol Mühendisliği

Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Finans Matematiği

Kore Dili ve Edebiyatı

Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları

Fizik

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Yazılım Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Kürt Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilimleri Programları

Fizik Öğretmenliği

Latin Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Fransız Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

Maliye

Yunanca

4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olanlar