11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KRED LEMLERNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Kredi lemlerine likin Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Yeni Trk Lirasn ibaresi Trk Lirasn eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Trkiyede faaliyette bulunan bankalarca, bu bankalarn yabanc lkelerde bankaclk faaliyetlerinde bulunan ortaklklardan konsolide edilmeyenlerin ykmllklerine karlk, yabanc lkelerin yetkili mercilerine ilgili lke mevzuat gereince verilen snrsz garanti niteliini tayan taahhtler yzde otuz orannda dikkate alnr ve kredi snrlarnn hesaplanmasnda esas alnacak tutar, ortakln ykmllklerinden, ortaklk tarafndan bankaya verilen krediler ile ortakln ilgili lke mevzuatna gre hesaplad ana sermayenin indirilmesiyle bulunur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (g) bendi eklenmitir.

g) Trkiyede faaliyette bulunan bankalarca, bu bankalarn yabanc lkelerde bankaclk faaliyetlerinde bulunan konsolide ettikleri ortaklklarnn ykmllklerine karlk, yabanc lkelerin yetkili mercilerine ilgili lke mevzuat gereince verilen snrsz garanti niteliini tayan taahhtler.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

2/2/2007

26422

2-

12/11/2008

27052

3-

12/11/2009

27404

4-

30/7/2010

27657

5-

30/4/2013

28633