11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

TBMM KARARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1044                                                                                                 Karar Tarihi: 05.07.2013

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 05.07.2013 tarihli 131'inci Birleşiminde karar verilmiştir.