10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                9 Temmuz 2013

         69471265-305-6134

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Srebrenitsa Soykırımı 18. Anma Törenlerine katılmak üzere; 10 Temmuz 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Temmuz 2013

       68244839-140.03-209-471

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6134 sayılı yazınız.

             Srebrenitsa Soykırımı 18. Anma Törenlerine katılmak üzere, 10 Temmuz 2013 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI