10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                9 Temmuz 2013

         69471265-305-6137

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazımız.

                         b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazınız.

                         c) 4/7/2013 tarih ve 69471265-305-6017 sayılı yazımız.

                         d) 4/7/2013 tarih ve 68244839-140.03-206-465 sayılı yazınız.

             2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere; 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren İsviçre, İrlanda ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) ve (d) yazılarıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Belçika kısmının iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Temmuz 2013

       68244839-140.03-210-472

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 28/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5818 sayılı yazınız.

                         b) 28/6/2013 tarihli ve 68244839-140.03-203-460 sayılı yazımız.

                         c) 4/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6017 sayılı yazınız.

                         d) 4/7/2013 tarihli ve 68244839-140.03-206-465 sayılı yazımız.

                         e) 9/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6137 sayılı yazınız.

             2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sunumunda Türk heyetine başkanlık etmek üzere, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren İsviçre, İrlanda ve Belçika’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) ve (d) yazılarıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Belçika kısmının iptal edildiği ilgi (e) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (d) yazının Belçika kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI