10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4945

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847956 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                               V. EROĞLU                                                B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                   S. KILIÇ                                                      E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                T. YILDIZ

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.