10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2013/4943

             Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 28/5/2013 tarihli ve 8624 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                     V. EROĞLU                                          B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                         S. KILIÇ                                                E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.          Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                T. YILDIZ

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

6/6/2013 TARİHLİ VE 2013/4943 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hazine Müsteşarlığına ait (16) sayılı cetvelde, ekli cetvelde yer alan ek, iptal ve değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 (16) SAYILI CETVELDE İPTAL

KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ

 

 

GÖREV ALANINA GİREN

BİRİM ADI

KADROLU PERSONEL SAYISI

BULUNDUĞU YER

BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK

DİĞER ÜLKE VE YERLER

-

1

Cenevre

DTÖ Nezdinde TC Daimi Temsilciliği

-

Ekonomi Müşavirliği

1

Singapur

T.C. Singapur Büyükelçiliği

-

 

(16) SAYILI CETVELE EK

KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ

 

 

GÖREV ALANINA GİREN

BİRİM ADI

KADROLU PERSONEL SAYISI

BULUNDUĞU YER

BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK

DİĞER ÜLKE VE YERLER

Ekonomi Müşavirliği

1

Buenos Aires

T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği

-

Ekonomi Müşavirliği

1

Cakarta

T.C. Cakarta Büyükelçiliği

-

Ekonomi Müşavirliği

1

Meksika

T.C. Meksika Büyükelçiliği

-

 

(16) SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK

KURUMUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

 

ÇALIŞTIRILABİLECEK AZAMİ

 

 

GÖREV ALANINA GİREN

BİRİM ADI

KADROLU PERSONEL SAYISI

BULUNDUĞU YER

BAĞLI OLDUĞU TEMSİLCİLİK

DİĞER ÜLKE VE YERLER

Ekonomi Müşavirliği

1

Berlin

T.C. Berlin Büyükelçiliği

-