10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5409                                                                                                  Karar Tarihi: 04/07/2013

Kurul Başkanlığının 3/7/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 28/6/2013 tarih ve 32521522-134-192-16421 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Artı Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine

karar verilmiştir.