10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

Nuh Naci Yazgan niversitesinden:

NUH NAC YAZGAN NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nuh Naci Yazgan niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 37 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezsiz yksek lisans, en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluan, en az 90 AKTS kredilik bir programdr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Dnem projesi konusu, dersler baar ile tamamlandktan sonra, danmann onay ile EABD/EASD bakanlna teslim edilerek dnem projesine kaydolunan yaryln balad tarihten itibaren onbe gn iinde enstitye bildirilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Nuh Naci Yazgan niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/3/2013

28580