10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES YAZ DNEM ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/4/2006 tarihli ve 26141 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi Yaz Dnemi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) renciler, ilgili birim ynetim kurulunun izniyle, Dicle niversitesi yaz retiminde almayan dersleri ierikleri ve kredilerinin ayn veya daha fazla olmas kaydyla renimi boyunca mezuniyeti iin almakla ykml olduu ulusal veya AKTS kredisi toplamnn en fazla %20sine kadar yaz retimine yer veren dier niversitelerden alabilirler. Baka bir yksekretim kurumu yaz retiminde bir dersin alnabilmesi iin rencinin bavurmu olmasna ramen o dersin Dicle niversitesi yaz retimi dneminde almam olmas ve o dersin, dnemi ierisinde Dicle niversitesinde alnm olup baarlmam olmas ya da haftalk azami ders saati limitinden dolay dneminde alnamam olmas gerekir. rencinin, baka niversiteden alnacak dersin ierik, dil, kredi ve saati ile yaz okulu akademik takvimini ieren onayl belgeyi, nceden kendi fakltesine/yksekokuluna vermesi gerekir. Bunun ilgili birim ynetim kurulu tarafndan uygun grlmesi halinde baka niversiteden ders alnabilir. Dier niversitelerden alnan derslerin ve notlarn renci transkriptlerine ilenmesi, ilgili kurulca onaylandktan sonra 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yaplr. Dicle niversitesinde yaz retimi almas halinde dier niversitelerin rencileri de kaytl bulunduklar yksekretim kurumunun izni ile Dicle niversitesinde alan yaz retimi derslerine kayt yaptrabilirler.

c) Dier niversitelerin yaz retiminde alnacak notlarn, en ge Dicle niversitesi gz yaryl kayt yenileme tarihi bitimine kadar Dicle niversitesi ilgili birimine ulatrlmas gerekir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/4/2006

26141

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

22/6/2006

26206

2-

19/6/2008

26911

3-

2/7/2008

26924